Kontynuowano realizację Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”…

W dniu 29 października 2019 roku kontynuowano realizację Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy. W tym dniu gościła nas Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi
w Mielnie
. Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z problematyką przemocy w rodzinie, formom przeciwdziałania temu zjawisku i asertywnością wobec przemocy. Zainteresowanie problematyką przemocy, poruszaną w trakcie spotkań
z uczniami, ich rodzicami i gronem pedagogicznym przejawiało się aktywny udziałem słuchaczy w dyskusji. Po spotkaniu z rodzicami była możliwość uzyskania porad
w zakresie zjawiska przemocy w ramach konsultacji indywidualnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu umieszczone są na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi  Przeciw Przemocy.