Podsumowanie realizacji projektu „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy”

Baner - Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Pomorze Zachodnie, Unia Europejska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż 31 października 2023 roku zakończyło realizację projektu „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W projekcie wzięło udział 84 obywateli Ukrainy zamieszkujących  Powiat Koszaliński.

Beneficjenci od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2023 roku skorzystali z następujących form wsparcia:

  • Poradnictwo Psychologiczne – 100 godzin,
  • Poradnictwo Prawne – 51 godzin,
  • Asystent Integracji – 150 godzin,
  • Osoba posługująca się językiem ukraińskim – 150 godzin,
  • Kurs języka polskiego – 500 godzin,
  • Tłumacz Przysięgły języka ukraińskiego – 220 stron,
  • Wyjście na wydarzenie kulturalne.

Dziękujemy wszystkim osobom, które skorzystały z możliwości uczestniczenia w projekcie, zdobyły nowe doświadczenia oraz rozwinęły swoje kompetencje.