Zaproszenie dla mieszkańców gminy Sianów

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących  w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

logo "przemoc boli"Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

 PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

 9 listopada 2023 r.

w godz. 10.00 – 12.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Słowackiego 3a, 76-004 Sianów

 

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie, specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. Wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !