Więcej o: Pomysły na ruchowe zimowe zabawy na śnieg

Pomysły na ruchowe zimowe zabawy na śnieg

Ferie to krótki, lecz jakże potrzebny wypoczynek. To czas, w którym dzieci mają okazję zaprzyjaźnić się z zimą, być bliżej natury i nabrać sił na kolejny semestr szkolny. Co robić z dziećmi w domu, jeśli aktualna sytuacja nie pozwala nam na wyjazd? Sprawdź nasze pomysły na ferie zimowe z dziećmi i daj się zainspirować.

Zimą, gdy na dworze leży śnieg, można spędzić ze swoim dzieckiem wspaniałe chwile, które na pewno na długo pozostaną w pamięci. Zapewne sami pamiętamy, jak ze swoimi rodzicami, pomimo mroźnego powietrza, wychodziliśmy lepić bałwana! Więcej „Pomysły na ruchowe zimowe zabawy na śnieg”

Gry i zabawy

Rysunek rodziców z dziećmi, czas w domu, zabawy ruchoweJa widzę – ty szukasz

W tę zabawę też można się bawić wszędzie. Ktoś mówi: „Widzę coś, czego nie widzicie – i to jest w paski”. Inni rozglądają się i szukają przedmiotu w paski. Kto wskaże szukany przedmiot, może teraz powiedzieć: „Widzę coś, czego nie widzicie – i to jest …”.

Metoda TIP-TOP

Dwóch graczy ustawia się naprzeciwko siebie w odległości kilku metrów. Jeden wysuwa stopę i stawia ją tuż przed drugą, mówiąc przy tym „tip”. Drugi robi dokładnie to samo, przy każdym kroku wołając „top”. W ten sposób gracze zbliżają się do siebie, aż wreszcie stają tuż-tuż. Zwycięzcą jest ten, kto jako ostatni ustawił stopę między swoją drugą stopą a stopą przeciwnika.

Butelka

Wszyscy siedzą w kółku, pośrodku leży butelka, którą należy kręcić jak bąkiem i czekać, aż się zatrzyma. Osoba, na którą wskaże szyjka butelki, odpada. Kontynuujemy zabawę, dopóki nie pozostanie tylko jedna osoba. Jeśli mamy mało czasu, butelka w pierwszej turze wskaże, kto będzie prowadzącym, kto pierwszy wyjdzie z pokoju itp.

Mój przedmiot

Ktoś z grupy wybiera sobie jakąś rzecz w pokoju, następnie mówi głośno: „Mój przedmiot zaczyna się na literę…”. Inni zgadują, o jaki przedmiot chodzi. Jeśli nie zgadną w ciągu trzech minut, trzeba podać drugą literę tego słowa. Kiedy zostanie odgadnięte, zaczyna kolejna osoba.

Życzymy udanej zabawy😊

Nareszcie ferie!!!

POMYSŁY NA FERIE ZIMOWE

Uśmiechnięty bałwanek mówi: Czas ferii zimowych to fajna zabawa, kto bezpiecznie się bawi, w kłopoty nie wpada!Ferie to piękny, zimowy czas, na który wszystkie dzieci czekają z utęsknieniem. W natłoku codziennych spraw i obowiązków jest to dobry moment, aby spędzić trochę czasu w rodzinnym gronie. Przerwa od zajęć szkolnych sprawia jednak nierzadko same problemy. Należy w kreatywny sposób zorganizować dzieciom czas wolny, gdyż, w przeciwnym razie, nasze pociechy spędzą go mało efektywnie na kanapie przed telewizorem, a powtarzane „Mamo, Tato, nudzi mi się” stanie się koszmarem zimowego wypoczynku.

CO ROBIĆ W FERIE ZIMOWE?

Więcej „Nareszcie ferie!!!”

Więcej o: Ferie w domu

Ferie w domu

Na ferie, podobnie jak na wakacje, młodzież szkolna czeka zawsze z utęsknieniem – dwa tygodnie wolne od obowiązków szkolnych, rannych pobudek, klasówek, odrabiania lekcji… Jak zorganizować dziecku czas w ferie, jeśli w tym roku mamy narodową kwarantannę i w czasie ferii dzieci nie mogą wychodzić z domu w ciągu dnia?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w każdy wtorek i piątek na stronie www.pcprkoszalin.pl będzie zamieszczało propozycje nowych gier, zabaw oraz zajęć dla Rodzin. Jeśli macie jakieś propozycje na spędzenie wolnego czasu razem jesteśmy ciekawi jak wygląda to w waszych rodzinach, podzielcie się z nami. Zapraszamy i bądźmy razem.

Zajęcia kształtujące prozdrowotny styl życia i promujące rodzicielstwo zastępcze

Baner Fundusze Europejskie - Pomorze Zachodnie - Unia Europejska

W ramach projektu „Szansa – jestem ZA!” w dniach 17 grudnia 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. dla grupy rodzin zastępczych z powiatu koszalińskiego prowadzone były w formie zdalnej zajęcia kształtujące prozdrowotny styl życia.

Prowadzącą zajęcia jest dietetykiem klinicznym. Zajęcia prowadzone były w formie instruktażowej (rozmowy, konsultacje online)  oraz warsztatowej (gotowanie na ekranie). Podczas spotkań rodziny zastępcze zapoznały się z zasadami prawidłowego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem potraw Bożonarodzeniowych oraz przygotują pod okiem dietetyka potrawy  z wykorzystaniem swojej kreatywności i pomysłów. Prowadząca zajęcia podczas spotkań opowiadała rodzinom o dobrych nawykach żywieniowych, właściwych składnikach odżywczych, sugeruje jakie produkty można jeść a jakich raczej unikać. Przekonywała, że zdrowe jedzenie może być smaczne, kolorowe i różnorodne.

Ponadto w ramach projektu „Szansa – Jestem ZA!” otrzymały artykuły spożywcze i mini AGD, które pomocne były podczas warsztatów (gotowanie na ekranie).

Więcej o: Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku

Uprzejmie informujemy, że uchwałą nr 80/2020 z dna 27 listopada 2020 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r.”.

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 18 grudnia 2020 r. do 29 stycznia 2021 roku.

Miejsce składania dokumentów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.

Ze względu na stan epidemii SARS-CoV2 w Polsce wnioski należy przesłać na ww. adres za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć do pojemnika przed siedzibą Centrum.

Adresaci programu i obszary wsparcia

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 4. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 5. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są tu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2021-roku/

Wniosek do pobrania:

Pobierz “WNIOSEK - Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku” WNIOSEK-PROGRAM-WYROWNYWANIA-ROZNIC-MIEDZY-REGIONAMI.docx – Pobrano 32 razy – 70 KB

Projekt „Razem dla DPS” – kolejny nabór – kolejny sukces!

logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

W dniu 24.11.2020 r. Pani Mirosława Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Koszalinie działając na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Koszalinie podpisała po raz kolejny umowę z przedstawicielami Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą projektu „RAZEM dla DPS”, nr POWR.02.08.00-00-0095/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym.

W ten sposób Powiat Koszaliński po raz drugi pozyskał środki finansowe na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID – 19. Do naszych placówek – Domów Pomocy Społecznej w Parsowie, Cetuniu, Mielnie, Żydowie, Nowych Bielicach trafiło łącznie 1 163 132,00 zł z czego ze środków UE  980 287,65 zł, ze środków budżetu państwa 182 844,35 zł. Poszczególne domy otrzymały:

 1. Dom Pomocy Społecznej w Parsowie – 188 500,00 zł;
 2. Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu – 175 450,00 zł;
 3. Dom Pomocy Społecznej w Mielnie – 158 050,00 zł;
 4. Dom Pomocy Społecznej w Żydowie – 323 350,00 zł;
 5. Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – 317 782,00 zł.

Dzięki środkom pracownicy wykonujący pracę bezpośrednio z mieszkańcami przewlekle chorymi otrzymali dodatki do wynagrodzenia.

Warto dodać, że w poprzedniej edycji naboru wniosków grantowych w ramach Projektu „Razem dla DPS”, Powiat Koszaliński otrzymał środki finansowe w wysokości  1 809 475,00 zł.

Możemy się pochwalić, że łączna suma pozyskanych środków w ramach ww. projektu wyniosła niespełna 3 mln zł (2 972 607,00 zł)

Więcej o: Wsparcie PFRON w ramach Modułu III

Wsparcie PFRON w ramach Modułu III

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie przystąpiło do realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (Moduł III).

Decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z dnia 30 października br. termin naboru wniosków programu został wydłużony do dnia 16 listopada 2020 r. Wydłużeniu – do 5 miesięcyuległ także okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

W ślad za tymi zmianami zmodyfikowane zostały wzory: formularza wniosku                          o dofinansowanie ze środków programu – Moduł III. Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III programu skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są lub były w okresie od 9 marca 2020 roku:
1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.);
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529);
7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);
8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”

Pomoc w ramach programu może być przyznana wyżej wymienionym osobom, jeśli w okresie od 9 marca do 16 listopada b.r. utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w murach placówki rehabilitacyjnej (rozumianej w myśl zasad realizacji programu) przez okres minimum pięciu następujących po sobie dni roboczych w każdym z miesięcy okresu pomocy. Pomoc przyznana może być za okres łączny nie dłuższy niż 5 miesiące.

Wnioski o udzielenie pomocy można składać do dnia 16 listopada 2020 roku w wersji elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia PFRON dostępny pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/wnioskodawca/kreator/wybierz-jst?id=855&a=new lub w wersji papierowej, przesyłając na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin bądź też składając bezpośrednio w naszym urzędzie.  

Jednocześnie informujemy, że bezpośrednia obsługa interesantów w Powiatowym Centrum Osób Niepełnosprawnych realizowana jest w ograniczonym zakresie. Wnioski złożyć można w godzinach pracy Centrum tj. (w dni robocze w godzinach 07:30-15:30) do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku przy ul. Racławickiej 13.

W związku z sytuacją epidemiczną rekomendujemy wybór przekazania pomocy finansowej w ramach programu na rachunek bankowy.

Więcej o: Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Informujemy, że 30 listopada 2020 r. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, które będą realizowane w 2021 r.

O dofinansowanie ze środków PFRON  mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania:
Maksymalne dofinansowanie wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wniosek do pobrania: www.pcprkoszalin.pl lub www.pcpr.powiat.koszalin.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 71-40-223/222