Harmonogram działań w ramach projektu – Powiat koszaliński obywatelom Ukrainy w 2023 roku

Графік заходів у проекті „КОШАЛІНСЬКИЙ ПОВІТ ГРОМАДЯНАМ КРАЇНИ” у 2023 році

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU – POWIAT KOSZALIŃSKI OBYWATELOM UKRAINY W 2023 ROKU (wg. stanu na dzień 28.08.2023 r.)

 

L.p. Forma udzielonego wsparcia Data  Godzina Miejsce prowadzonego wsparcia Dodatkowe informacje (np. wcześniejsze umawianie telefoniczne)
1. Kurs języka polskiego (poziom podstawowy

Grupa 1)

10.12.2022 r.
11.12.2022 r.
17.12.2022 r.
18.12.2022 r.
29.12.2022 r.
05.01.2023 r.
14.01.2023 r.
15.01.2023 r.
21.01.2023 r.
22.01.2023 r.
28.01.2023 r.
29.01.2023 r.
7:30-14.15
7:30-14.15
7:30-14.15
7:30-14.15
8:00-14:00
8:00-14:00
8:00-14:00
8:00-14:00
8:00-14:00
8:00-14:00
8:00-14:00
8:00-14:00
Polanów\Nadleśnictwo Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Zakończono

2. Kurs języka

polskiego (poziom podstawowy

Grupa 2)

10.12.2022 r.
11.12.2022 r.
17.12.2022 r.
18.12.2022 r.
29.12.2022 r.
05.01.2023 r.
14.01.2023 r.
15.01.2023 r.
21.01.2023 r.
22.01.2023 r.
28.01.2023 r.
29.01.2023 r.
14:30-21:15
14:30-21:15
14:30-21:15
14:30-21:15
14:15-20:15
14:15-20:15
14:15-20:15
14:15-20:15
14:15-20:15
14:15-20:15
14:15-20:15
14:15-20:15
Polanów\Nadleśnictwo Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Zakończono

3. Kurs języka polskiego (poziom podstawowy

 

11.02.2023 r.
12.02.2023 r.
18.02.2023 r.
25.02.2023 r.
04.03.2023 r.
05.03.2023 r.
11.03.2023 r.
18.03.2023 r.
19.03.2023 r.
25.03.2023 r.
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15.30
8:00-15:30
ul. Piłsudskiego 28,

75-511 Koszalin

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Zakończono

4. Asystent integracji luty – sierpień 2023 r. Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo
w miejscu zamieszkania
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

Zakończono

5. Poradnictwo

prawne

 

styczeń – lipiec 2023 r. Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo
w miejscu zamieszkania
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

Zakończono

6. Poradnictwo psychologiczne luty – lipiec

2023 r.

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo
w miejscu zamieszkania
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników

Zakończono

7. Tłumacz ustny języka ukraińskiego marzec – sierpień

2023 r.

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo
w miejscu zamieszkania
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników

Zakończono

8. Kurs języka polskiego (poziom podstawowy

 

sierpień  – październik

2023 r.

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
W trakcie opracowywania Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

9. Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego sierpień  – październik

2023 r.

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
ul. Piłsudskiego 28,

75-511 Koszalin

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście, składanie dokumentów
w siedzibie PCPR.

Plakat informacyjny odnośnie bezpłatnych kursów języka polskiego

Możliwość skorzystania z wsparcia w ramach projektu „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy”

Powiat Koszaliński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje, że realizuje Projekt pn. „Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy” nr RPZP.07.06.00-32-P003/22 współfinansowany z Budżetu Państwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania VII Osi priorytetowej: Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

„Powiat Koszaliński Obywatelom Ukrainy” – obejmuje specjalistyczne wsparcie i kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Adresatami działań są osoby dorosłe i dzieci – obywatele Ukrainy, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r.

ISTENIEJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA
Z NIEODPŁATNEGO WSPARCIA:

 • TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO,
 • KURSU JĘZYKA POLSKIEGO.

 Z uwagi na zapotrzebowanie usług o udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce wykonywania świadczenia wsparcia:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
Andresa 32, 75-626 Koszalin lub miejsce zamieszkania beneficjenta.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY:
Łukasz Hładzio, pokój 3.11, tel. 94–71-40-253,

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU – POWIAT KOSZALIŃSKI W 2023 ROKU (wg. stanu na dzień 31.07.2023 r.)

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU – POWIAT KOSZALIŃSKI
W 2023 ROKU
(wg. stanu na dzień 31.07.2023 r.)

 

L.p. Forma udzielonego wsparcia Data Godzina Miejsce prowadzonego wsparcia Dodatkowe informacje (np. wcześniejsze umawianie telefoniczne)
1. Usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym / indywidualne Poradnictwo udzielane przez Powiatych doradców ds. RADiM 01.01.2021r. –
30.06.2023r.
7.30 – 15.30 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

2. Poradnictwo psychologiczne 17.02.2023r. –
30.06.2023r.
Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo
on-line
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

3. Poradnictwo

prawne

 

18.07.2023r.

10.10.2023r.

 

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andresa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

4. Poradnictwo  rodzinne 17.02.2023r.

30.06.2023r.

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin /  doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników

5. Doradztwo dietetyczne

 

 

13.07.2023r.

10.10.2023r.

Godzina do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

6. Doradztwo logopedyczne 17.02.2023r.

30.06.2023r.

 

Godzina do ustalenia
z beneficjentem projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

7. Treningi Biofeedback

 

18.07.2023r.

10.10.2023r.

 

Godzina do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie,
ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / siedziba Wykonawcy
Umawianie telefonicznie

(nr tel.:
94-71-40-253, 94-71-40-224)
i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

8. Rodzinne warsztaty kulinarne

 

13.07.2023r.

10.10.2023r.

 

Godzina do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie,

ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / siedziba Wykonawcy / miejsce zamieszkania uczestnika

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:

94-71-40-253, 94-71-40-224)

i osobiście

w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

9. Warszaty Wielkanocne

 

22.03.2023 r. –

30.04.2023 r.

Godzina do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie,

ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / siedziba Wykonawcy / miejsce zamieszkania uczestnika

 

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:

94-71-40-253, 94-71-40-224)

i osobiście

w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

10. Warszaty

rodzinne

 

III Kwartał

10.10.2023 r.

planowane

Godzina do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie,

ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / siedziba Wykonawcy / miejsce zamieszkania uczestnika

 

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:

94-71-40-253, 94-71-40-224)

i osobiście

w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

11. Integracyjny wyjazd dla dzieci i młodzieży

z warsztatmi

 

III Kwartał

– 10.10.2023r.

planowane

Termin wyjazdu do ustalenia

z beneficjentem projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie,

ul. Andersa 32, 75-620 Koszalin / siedziba Wykonawcy

Umawianie telefonicznie

(nr tel.:

94-71-40-253, 94-71-40-224)

i osobiście

w siedzibie PCPR.

 

 

 

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Świeszyno

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących
 w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

logo "przemoc boli"Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc
PRZYJDŹ NA SPOTKANIE
18 sierpnia 2023 r.
w godz. 13.00 – 15.00 czekają na Ciebie specjaliści
Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Niedalino 29A,
76-024 Świeszyno

 

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeszynie, specjaliści
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń
w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

iPfron+

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził nowe narzędzie wspierającym Osoby Niepełnosprawne iPfron+. System iPFRON+ jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami i podmiotów działających na ich rzecz, w tym organizacji pozarządowych i pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej (ZPCH). Przez System iPFRON+ będzie można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programów i działań realizowanych bezpośrednio przez PFRON.

Konsultanci iPFRON+ są do Państwa dyspozycji, czekają na telefony i wiadomości mailowe.

W jaki sposób zarejestrować się do Systemu iPFRON+ ? Co można w nim zrobić?

Co jest potrzebne, by złożyć wniosek? Jak złożyć wniosek w imieniu osoby, której jest się opiekunem? W jaki sposób PFRON udziela wsparcia podczas obsługi strony i wypełniania wniosków osobom głuchoniemym? W jaki sposób PFRON informuje o tym, że wniosek został przyjęty? W jaki sposób skontaktować się z PFRON w ramach konkretnego wniosku? Co należy zrobić, kiedy podczas wypełniania wniosku pojawia się błąd? W jaki sposób zgłosić potrzebę wsparcia? Oto niektóre z pytań napływających do konsultantów infolinii iPFRON+.

Odpowiedzi na zadawane pytania trafiają do pytających, ale są także zamieszczane w mediach społecznościowych iPFRON+ na Facebooku (https://www.facebook.com/iPFRONplus), Linkedinie (https://www.linkedin.com/company/ipfronplus/) oraz Twitterze (https://twitter/IPfron). Zapraszamy do polubienia naszych kanałów i bycia na bieżąco z informacjami o nowym projekcie wprowadzanym przez PFRON.

Od 30 czerwca pod bezpłatnym numerem telefonu 800 007 140 można uzyskać informacje dotyczące: nawigacji w Systemie iPFRON+, wprowadzania danych użytkownika do systemu, wypełniania pól formularza wniosku czy problemów technicznych w działaniu aplikacji. Jeżeli mają Państwo swoje pytania i zamiast dzwonić, wolą Państwo skontaktować się z nami mailowo, zapraszamy do przesyłania pytań na adres skrzynki pocztowej: ipfronplus_infolinia@pfron.org.pl.  Konsultanci infolinii iPFRON+ odpowiadają na pytania w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00.

W jaki sposób nauczyć się obsługi Systemu iPFRON+?

Zapraszamy do skorzystania z filmów instruktażowych zamieszczonych na kanale Youtube iPFRON+, https://www.youtube.com/@ipfronplus/playlists lub przejścia szkoleń e-learningowych, które zawierają m.in. instruktaże pomocne w sprawnym poruszaniu się po aplikacji, a także wiedzę o formach wsparcia udzielanych ON przez PFRON, https://edukacja.pfron.org.pl/

Zapoznaj się ze szczegółami i wnioskuj on-line, bez wychodzenia z domu, https://ipfronplus.pfron.org.pl/. Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.
Zamiast zadzwonić na infolinię wolisz napisać maila? 
iPFRON+ 800 007 140, 
Czekamy pod adresem: ipfronplus infolinia@pfron.org.pl 
Odpowiedzi na pytania udzielamy w dni robocze w godz. 9:00-17:00 
Dowiedz się więcej: portal-ipfronplus.pfron.org.pl

Zaproszenie dla mieszkańców miasta i gminy Polanów

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących  w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

logo "przemoc boli"Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

6 lipca 2023 r.

w godz. 13.00 – 15.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wolności 7, Polanów

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie, specjaliści
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń
w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Program Samodzielność-Aktywność-Mobilność

Program Samodzielność-Aktywność-Mobilność. Dostępne mieszkanie

Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Beneficjentami programu są osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 2. złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 3. złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 1. oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 2. orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania

 1. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
 2. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 mi wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
 3. Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:
 4. udokumentowanie różnicy, o której mowa w pkt. 2, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
 5. złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.

Sposób składania wniosków

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora. Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2024 r.

Program Samodzielność-Aktywność-Mobilność. Mieszkanie dla absolwenta.

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania.

Beneficjentami programu są osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania

 1. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.
 2. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
 • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 1. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez beneficjenta.
 2. Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta zależy od:
 • lokalizacji przedmiotu dofinansowania, w trzech poziomach zróżnicowania:
 1. miasto wojewódzkie,
 2. gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim,
 3. pozostałe gminy w danym województwie;
 • aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
 • sposobu poruszania się beneficjenta (zróżnicowanie dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego oraz pozostałych osób):
 1. dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 38% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;
 2. dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka inwalidzkiego – 28% wartości określonej aktualną wartością średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującą na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał.

 

 Sposób składania wniosków

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na wynajem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. Weryfikacja wniosków obejmuje weryfikację w trzech etapach (I etap w 1 miesiącu, II etap w 13 miesiącu i III etap w 25 miesiącu, od podpisania umowy najmu).

Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023 r.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art. 47 ust. 1 pkt.4 (Dz. U. 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Zaproszenie dla mieszkańców gminy Manowo

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BOBOLICE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Manowie zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

logo "przemoc boli"Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach
i instytucjach które mogą Ci pomóc

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

15 czerwca 2023 r.

w godz. 14.30 – 16.30 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 11,
76-015 Manowo

 

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Manowie, specjaliści
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń
w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !

Dzień rodzicielstwa zastępczego

Z okazji przypadającego w dniu 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wszystkim rodzinom zastępczym z Powiatu Koszalińskiego składamy podziękowania za trud, poświęcenie i zaangażowanie w codzienną opiekę nad dziećmi. Życzymy Państwu samych radosnych chwil i pomyślności w życiu osobistym oraz cierpliwości  i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej.

Wszystkim dzieciom z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka tym małym, średnim i dużym życzymy wszystkiego dobrego, samych radosnych chwil, kolorowych dni pełnych słońca. Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą pełną inspirujących wydarzeń.

Dyrektor i pracownicy
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Koszalinie

Więcej o: ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BOBOLICE

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY BOBOLICE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie oraz Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach zapraszają na indywidualne dyżury dla osób doznających przemocy i osób przemoc stosujących w celu przedstawienia oferty pomocowej (wsparcia specjalistycznego, warsztatów, działań profilaktycznych itd.)

Jeżeli potrzebujesz
wsparcia lub informacji o Twoich uprawnieniach

i instytucjach które mogą Ci pomóc

            PRZYJDŹ NA SPOTKANIE

           15 maja 2023 r.

w godz. 12.00 – 14.00 czekają na Ciebie specjaliści

Miejsce: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice, pok. nr 6.

Podczas dyżuru będą dostępni specjaliści z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach, specjaliści
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, przedstawiciele Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej
w ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, funkcjonariusze Policji, specjaliści z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie oraz kuratorzy Zespołu Kuratorów Sądowych ds. wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Koszalinie.

Z A P R A S Z A M Y !