Debata o emeryturach

Jak informuje Karol Jagielski – regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego oddział w Szczecinie – Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za przegląd polskiego systemu emerytalnego. W ramach tegorocznego przeglądu w całym kraju odbywają się debaty i konsultacje społeczne pod hasłem „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”.

Przegląd emerytalny musi być przeprowadzany nie rzadziej niż co 3 lata. Ostatni miał miejsce w 2013 roku. W tym roku odbędzie się on z udziałem społeczeństwa. Dlatego 8 września, Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie wraz z Politechniką Koszalińską i Fundacją Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne zorganizował debatę ekspercką. Przedstawiciele różnych grup społecznych – pracodawców i pracowników, naukowców i specjalistów podzielą się swoimi wnioskami, spostrzeżeniami oraz wynikami badań.

Celem debaty była ocena obowiązujących rozwiązań w systemie emerytalnym i reform wprowadzonych w  2011 i 2013 roku. Wyniki prac zespołu (tzw. zielona księga) zostaną przedstawione ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie Rada Ministrów opracuje „Białą Księgę” z rekomendacjami i planem wprowadzania niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.

W debacie uczestniczyła również  dyrektor PCPR w Koszalinie  Mirosława Zielony.

Referaty wprowadzające wygłoszone przez dr Marka Pogonowskiego (ZUS Oddział  w Koszalinie) oraz Danutę Borsuk – Zawadzką (ZUS Oddział w Koszalinie) syntetycznie  i w sposób bardzo interesujący i dostępny wprowadziły licznie zebranych gości w trudny temat dotyczący naszych emerytur. Podobne debaty są organizowane w 23 wybranych miastach Polski. Emerytury- ewolucja systemu emerytalnego, bezpieczeństwo ekonomiczne emerytów, emerytura obywatelska, gwarancja świadczenia minimalnego, analiza wysokości świadczeń w stosunku do osiąganego wynagrodzenia – to tylko niektóre z poruszanych w dyskusji wątków.

Kwestie zabezpieczenia społecznego dotyczą każdego z nas, tak więc przegląd systemu emerytalnego ma charakter otwarty. Wszyscy mają prawo wyrazić swoją opinię, przedstawić propozycje rozwiązań. Jest to możliwe dzięki uruchomieniu przez ZUS specjalnej skrzynki e-mailowej: przeglademerytalny@zus.pl.

MZ.