O rodzinie z Minister Elżbietą Rafalską – Spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

Elżbieta Rafalska, minister rodziny pracy i polityki społecznej spotkała się w piątek  14 października 2016r  w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie.

Minister podkreślała, że chce wiedzieć dokładnie, z jakimi problemami borykają się pracownicy socjalni w terenie, konsultować propozycje zmian z tymi, którzy będą je wcielać w życie. Na spotkaniu omówione zostały realizowane i planowane kierunki działań w polityce rodzinnej oraz w pieczy zastępczej, zagadnienia dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy. Poruszono także temat superwizji pracy socjalnej oraz działania realizowane w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych.

Podczas konferencji prasowej w przewie obrad, minister rodziny nawiązała także do programu Rodzina 500 plus, w ramach którego z budżetu państwa od początku funkcjonowania programu wypłacono rodzinom już ponad 11 mld 300 mln zł.

– Te pieniądze zdecydowanie poprawiły sytuację polskich rodzin, ale wciąż pracujemy nad tym, żeby system udoskonalać – mówiła minister Rafalska.

Wojewoda Krzysztof Kozłowski podkreślił, że wojewodowie dostali zadanie powołania zespołów analitycznych, które będą sprawdzać, czy pieniądze w ramach programu są właściwie dysponowane. Dodał, że na 117 tys. wypłacanych w naszym województwie świadczeń, tylko w 343 przypadkach zostały one zamienione na pomoc rzeczową. – Pracownicy socjalni w razie wątpliwości szczegółowo weryfikują temat. Skala zamieniania świadczeń z finansowego na rzeczowy jest stosunkowo niewielka – ocenił wojewoda Kozłowski.

W spotkaniu uczestniczyła dyrektor PCPR w Koszalinie Mirosława Zielony, aktywnie zabierając głos w dyskusji dotyczącej merytoryki prac i kompetencji, bolączek  i wniosków do dalszej pracy Centrów. To pierwsze w historii  spotkanie Ministra    Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  z przedstawicielami wszystkich pcpr w kraju. Zorganizowana w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie konferencja jest drugą z cyklu ośmiu zaplanowanych do końca tego roku wizyt w województwach przedstawicieli ministerstwa (pierwsza odbyła się w województwie świętokrzyskim (z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z terenu województwa świętokrzyskiego spotkała się podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska), a kolejne po szczecinie to województwa wielkopolskie i śląskie. Spotkania mają służyć wzmocnieniu dialogu i przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami centrów pomocy głównie w zakresie pieczy zastępczej, zmian w ustawie o pomocy społecznej w obszarze finansowania, nowelizacji rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej czy bezpieczeństwa pracowników socjalnych i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

*źródło: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,8313,spotkanie-z-przedstawicielami-powiatowych-centrow-pomocy-rodzinie.html