Są szansą na … Rodzinę

Za nami już 2 spotkania szkoleniowe dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dla spokrewnionych rodzin zastępczych. Program szkoleniowy pn. „Rodzina” przygotowuje kandydatów i osoby spokrewnione do sprawowania pieczy zastępczej zgodnie z ustawowo określonymi formami rodzinnej pieczy zastępczej. O właściwym doborze metod i form dydaktycznych świadczy zatwierdzenie jego założeń przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 19 grudnia 2013 Nr 30/2013/RZ. Szkolenie odbywa się, i jest organizowane,
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Szkolenie jest OBOWIĄZKOWE i BEZPŁATNE dla osób, którzy chcą otrzymać kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Aby sprawować w sposób właściwy opiekę zastępczą, nawet kandydaci już ustanowieni przez sąd rodziną zastępczą, są zobowiązani ukończyć szkolenie kwalifikacyjne. Wato dodać, że szkolenie jest jednym z elementów procesu kwalifikacji.
Spotkania mają formę wykładów i warsztatów. Trenerzy oraz uczestniczący specjaliści przybliżają uczestnikom zagadnienia związane ze sprawowaniem rodzinnej pieczy zastępczej, między innymi: regulacje formalno-prawne, elementy psychologii i pedagogiki związane z rozwojem i wychowaniem dzieci, rozwiązywanie specyficznych trudności, które mogą pojawić się w trakcie opieki nad dzieckiem.

Oprócz warsztatów szkoleniowych w wymiarze 50 godzin, osoby biorące udział w szkoleniu będą mogły odbyć staż 10 godzinny u zawodowych rodzin zastępczych.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, POROZMAWIAJ … bo Każdy zasługuje na rodzinę.
rp