Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – owocne posiedzenie w październiku

W dniu 03 października 2016 r. odbyło się kolejne, już trzecie posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Tym razem zadaniem zespołu było opracowanie wspólnego stanowiska i przyjęcie systemu monitorowania oraz wskaźników pozwalających na ocenę realizacji Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Dzięki wytężonej pracy oraz inwencji poszczególnych członków Zespołu będących specjalistami w pomocy społecznej udało się stworzyć oba powyższe dokumenty.

Ponadto ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w styczniu 2017 roku, na którym zostanie rozpoczęta procedura tworzenia nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim.

rp