XI Forum PCPR w Zawierciu już za nami

W dniach 18-20 września ponad stuosobowa grupa dyrektorów oraz księgowych Miejskich i Powiatowych Ośrodków Pomocy Rodzinie obradowała w Zawierciu na kolejnym XI Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM.

Podczas obrad poruszane były tematy związane z codzienna pracą Ośrodków oraz dalszą perspektywa realizacji zadań ustawowych. Dzięki wystąpieniom dyrektora Departamentu Pomocy Społecznej MRPiPS Krystyny Wyrwickiej oraz omawiającej pieczę zastępczą Anny Kuszczuk  oraz przedstawiciela  RIO jesteśmy bogatsi o wiedzę i aktualne informacje.

 Znamy już miejsce następnego  XII Ogólnopolskiego Forum, które  odbędzie się- UWAGA ! –  w Powiecie Koszalińskim. To duże wyzwanie, ale już planujemy jednodniowy wyjazd studyjny do Berlina, aby tam poznać system pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z uchodźcami,  planujemy wykłady  autorytetów (pracownicy  uczelni) dotyczące spraw związanych z zakresem kompetencji Ośrodków i Centrów pomocy rodzinie, a także obecność przedstawicieli Resortu. Naszą ambicją jest, aby XII FORUM było „merytoryczną ale też  i organizacyjną” bombą. Czy się uda, zobaczycie sami za rok!

Wszelkie uwagi, pomysły wnioski dotyczące przyszłorocznego Forum proszę kierować na adres e-mail: m.zielony@powiat.koszalin.pl

mz