Informacja o stanie przygotowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do realizacji zadań w okresie zimowym 2017/2018 na terenie Powiatu Koszalińskiego

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach działania z zakresu realizacji zadań w trudnych warunkach zimowych informuje że:

 1. Każda z gmin posiada alarmowe numery telefonów do kontaktu
  z osobami odpowiedzialnymi za pomoc osobom bezdomnym
  w okresie zimowym:

 

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

MGOPS Bobolice, ul. Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice, Tel. 94 31 87 595, 784-058-352, po godzinie 15.00 kontaktować się należy z Policją w Będzinie tel. 997 lub 112

MGOPS Sianów, ul. Słowackiego 3A, 76-004 Sianów, Tel. 94 31 85 512, po godzinie 15.00 kontaktować się należy ze Strażą Miejską w Sianowie, tel. 94-317-15-87, 664-432-448, 664-432-449.

MGOPS Polanów, ul. Wolności 7, 76-010 Polanów, Tel. 94 31 88 385, po godzinie 15.00 należy kontaktować się z Policją pod nr telefonów 997 lub 112

MOPS Mielno, 76-032 Mielno – Unieście, ul. 6-go Marca 35, Tel. 94 31 66 202,  po godzinie 15.00 należy kontaktować się z Policją pod nr telefonów 997 lub 112

OPS Biesiekierz, 76-039 Biesiekierz 13, Tel. 94 31 80 316, po godzinie 15.00 należy kontaktować się z Policją pod nr telefonów 997 lub 112

GOPS Będzino, 76-037 Będzino 56, Tel. 94 31 62 337, 31 62 340 po godzinie 15.00 należy kontaktować się z Policją pod nr telefonów 997 lub 112

GOPS Manowo, 76-015 Manowo 40, Tel. 94 31 83 069, 31 83 161, 513-752-462, po godzinie 15.00 należy kontaktować się z Policją pod nr telefonów 997 lub 112

GOPS Świeszyno, 76-024 Świeszyno, Niedalino 29 A, Tel. 94 31 83 523, 506-237-234, po godzinie 15.00 należy kontaktować się z Policją pod nr telefonów 997 lub 112

 

 1. Ponadto każda z jednostek pomocy społecznej szczebla gminnego poinformowała o współpracy ze Schroniskiem dla Osób Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Koszalinie lub schroniskiem prowadzanym przez Stowarzyszenie „Pro Bono” Pomoc nieuleczalnie Chorym
  i Bezdomnym Centrum Socjopomocy w Linowie.

 

 1. W okresie zimowym w celu zminimalizowania zagrożenia życia
  i zdrowia osób dotkniętych skutkami zimy jednostki organizacyjne pomocy społecznej są w ciągłej współpracy na poziomie lokalnym służb społecznych z ośrodkami pomocy społecznej, placówkami zdrowia, oświatą, policją, strażą pożarną.

 

 1. Ponadto informuję, że poszczególne jednostki organizacyjne pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Koszalińskiego posiadają numer całodobowej infolinii 0-800-170-010 (numer alarmowy dla telefonu komórkowego: 696 031 168) uruchomiony przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Zachodniopomorskiego, oraz zintegrowany system powiadamiania ratunkowego – 112 obsługiwany przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Infolinia ma służyć wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska). Pod tymi numerami bezdomni uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach.

 

 1. Instytucje, w których bezdomni mogą szukać informacji
  o pomocy:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
 • Racławicka 13, 75-620 Koszalin
 • 94 71 40 217, fax 71 40 252

 

 1. Ośrodki Pomocy Społecznej
  • Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice, Tel. 94 31 87 595;
  • Słowackiego 3A, 76-004 Sianów, Tel. 94 31 85 512;
  • Wolności 7, 76-010 Polanów, Tel. 94 31 88 385;
  • 76-037 Będzino 56, Tel. 94 31 62 337, 31 62 340;
  • 76-039 Biesiekierz 13, Tel. 94 31 80 316;
  • 76-015 Manowo 40, Tel. 94 31 83 069, 31 83 161;
  • 76-032 Mielno, ul. 6-go Marca 35, Tel. 94 31 66 258;
  • 76-024 Świeszyno, Niedalino 29 A, Tel. 94 31 83 523;