Szkolenie obronne

W dniach 22-23 września kierownictwo Starostwa, Burmistrzowie, Wójtowie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa doskonalili swoją wiedzę i umiejętności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i prawidłowym reagowaniem na zdarzenia kryzysowe.

mz