Regionalna Akademia Rodziny

logo PCPR

REGIONALNA AKADEMIA RODZINY

Jeżeli jesteś babcią, dziadkiem, rodzicem, dzieckiem i potrzebujesz wsparcia –
Regionalna Akademia Rodziny jest właśnie dla Ciebie!!!

 

Zapraszamy do skorzystania z:

  • Poradnictwa rodzinnego,
  • Poradnictwa psychologicznego,
  • Poradnictwa prawnego,
  • Terapii rodzinnej,
  • Treningu edukacji społeczno – finansowej.

Ponadto od września 2017 r. planujemy uruchomienie:

  • Szkoły dla rodziców,
  • Szkoły dla babć i dziadków,
  • Szkoły dla narzeczonych,
  • Cyklu zajęć pn.: Zdążyć przed rozwodem.

Racławicka 13
II piętro, pokój 217

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia proszone są o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 94 71 40 224, 94 71 40 216.

Działania finansowane są w ramach projektu 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,  ZW 2014-2020 – „ Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”