POWIAT KOSZALIŃSKI GOSPODARZEM OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM PRAKTYKÓW I POLITYKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie

XII Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy rodzinie CENTRUM ZAWSZE Z RODZINĄ

5-8 października 2017 r. Sarbinowo k/Koszalina

(propozycja agendy)

5 X czwartek

tłumaczenie: certyfikowany tłumacz języka migowego (PJM) Anna Homik

8 00 – 13 00 rejestracja, zakwaterowanie

13 00 –  14 00 obiad

14 15 – 14 30 – konferencja prasowa

14 30 – 15 00 – Rozpoczęcie Forum (prezes Stowarzyszenia, patroni XII Forum)

15 00 – 16 00 wykład inauguracyjny prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński–
Prorektor Wyższej  Szkoły Pedagogicznej  im. J. Korczaka w Warszawie Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Funkcje i narzędzia realizacji usług społecznych w samorządzie lokalnym, czyli jak problemy społeczne przekuć na wyzwania

16 00 – 16 15 przerwa kawowa

16 15 – 17 00 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

17 15 –  18 00 dr hab. Hubert Kaszyński Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, socjolog i pracownik socjalny, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ. W latach 2007-2013 kierownik socjologicznych studiów niestacjonarnych o specjalności pracy socjalnej. Od ponad dziesięciu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne skupione na personalistycznym i klinicznym podejściu w pracy socjalnej, poszukując inspiracji w dziełach i praktyce Janusza Korczaka, Carla Rogersa, Viktora Frankla i Antoniego Kępińskiego.
Profesjonalizacja pracy socjalnej,

18 00 – 18 15  ZDJĘCIE GRUPOWE, przerwa kawowa

18 15 – 20 00  walne zgromadzenie Stowarzyszenia

20 – ?? nadmorska kolacja z niespodzianką

 

6 X piątek

8 00 – 9 00  śniadanie

9 00 – 10 15  – dr Dorota Rybarska- Jarosz – przewodnicząca ogólnopolskiego konwentu dyrektorów ROPS; Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ  w Szczecinie:
Problemy i potrzeby społeczne w województwie zachodniopomorskim; Różne podejścia do polityki społecznej a koszty zaniechania działań.

10 15 – 12 00 – Ewa Ważny Sędzia Rodzinny – Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku , doświadczony sędzia rodzinny – obecnie orzeka w sprawach rodzinnych odwoławczych ,wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich , Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.
wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Piecza zastępcza – prawo i praktyka

12 00 – 12 15 przerwa kawowa

12 15 – 14 00 panele dyskusyjne (do wyboru)

  1. Grupa A piecza zastępczaproblemy i dobre praktyki – Iwona Klimowicz (ROPS Szczecin)
  2. Grupa B przeciwdziałanie przemocy a zadania powiatu – Renata Karwowska (ZUW Szczecin)

17 00 – 17 15 przerwa kawowa

19 00 – 20 00  kolacja i integracja

 

7 X sobota

8 00 – 9 00 śniadanie

9 00 –  9 30  Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach- prezentacja ogólnopolskiego projektu Joanna Luberadzka – Gruca i Edyta Wojtasińska  z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej

9 30 -10 45 Dobre praktyki Rodzina w Centrum – projekt realizowany przez  ROPS i wszystkie 23 powiaty i miasta na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego – Adam Szponka dyrektor ROPS w Toruniu. ciekawy film o usamodzielnianiu – Iwona Romanowska dyrektor PCPR w Wejherowie XI  Rodzinalia – święto rodzin zastępczych w powiecie Koszalińskim- film -Mirosława Zielony dyrektor  PCPR w Koszalinie

 11 15 – 19 00  wyjazd do Kołobrzegu (wizyta studyjna w jops) po drodze zwiedzanie jednego z najnowszych cudów Polski  i Europy –ogrodów Hortulus w Dobrzycy

19 00 – 20 00 obiadokolacja

 

8 X niedziela

8 00 – 9 00 śniadanie

9  00 – 10 00 – podsumowanie Forum (wnioski, propozycje, uwagi, ewaluacja), rozdanie   certyfikatów

11 00 – 18 00 wykwaterowanie


Przygotowania do XII Ogólnopolskiego Forum PCPR

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w XII Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

Wydarzenie odbędzie się 5-8 października 2017 r. w Sarbinowie w powiecie koszalińskim.

W programie tegorocznego forum przewidziano wykład inauguracyjny: „Funkcje i narzędzia realizacji usług społecznych w samorządzie lokalnym, czyli jak problemy społeczne przekuć na wyzwania”, który wygłosi prof. dr hab. Mirosław Grewiński – Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej  im. J. Korczaka w Warszawie, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Pierwszego dnia forum wystąpią jeszcze przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast dr hab. Hubert Kaszyński z Uniwersytetu Jagielloński w Krakowie, socjolog i pracownik socjalny, adiunkt w Instytucie Socjologii UJ wygłosi wykład „Profesjonalizacja pracy socjalnej”.

Drugi dzień rozpocznie wykładem „Problemy i potrzeby społeczne w województwie zachodniopomorskim. Różne podejścia do polityki społecznej a koszty zaniechania działań” dr Dorota Rybarska – Jarosz – przewodnicząca ogólnopolskiego konwentu dyrektorów ROPS; dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ  w Szczecinie:

Ważnym punktem XII Forum będzie wystąpienie Ewy Ważny Sędzi Rodzinnej – wiceprezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych. Przedstawi ona wykład „Piecza zastępcza – prawo i praktyka.”

Następnie uczestnicy forum wezmą udział w panelach dyskusyjnych. Pierwszy „Piecza zastępcza – problemy i dobre praktyki” –  poprowadzi Iwona Klimowicz (ROPS w Szczecinie) przy współudziale Mirosławy Zielony (PCPR w Koszalinie). Drugi „Przeciwdziałanie przemocy a zadania powiatu” –  poprowadzi Renata Karwowska (ZUW w Szczecinie) przy współudziale Mirosława Sobkowiaka (PCPR w Gostyniu).

Drugi zakończy pokaz filmu o usamodzielnianiu wychowanków pieczy w powiecie wejherowskim. Wprowadzenie do filmu należeć będzie do Iwony Romanowskiej (PCPR w Wejherowie)

Znaczną część trzeciego dnia wypełni wyjazd studyjny do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Kołobrzegu. Bedzie mu towarzyszyć dodatkowa atrakcja – zwiedzanie jednego z najnowszych cudów Polski i Europy – ogrodów Hortulus w Dobrzycy.

Czwarty dzień będzie poświęcony podsumowaniu XII Ogólnopolskiego Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (wnioski, propozycje, uwagi, ewaluacja).

Zainteresowanych udziałem zachęcamy do wypełnienia karty zgłoszeniowej, którą można znaleźć tutaj.