HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU – POWIAT KOSZALIŃSKI W 2021 ROKU (wg. stanu na dzień 10.08.2021 r.)

logo Unii Europejskiej i Polski

L.p. Forma udzielonego wsparcia Data Godzina Miejsce prowadzonego wsparcia Dodatkowe informacje (np. wcześniejsze umawianie telefoniczne)
1. Usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym / indywidualne Poradnictwo udzielane przez Powiatych doradców ds. RADiM 01.01.2021 r. 30.06.2023 r. 7.30 – 15.30 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin Umawianie telefonicznie

(nr tel. 94-71-40-224, 94-71-40-216) i osobiście w siedzibie PCPR.

 

2. Poradnictwo psychologiczne 1.08.2021 r. 2021 r. – 31.12.2021 r. Godzina do ustalenia z beneficjentem projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo
on-line
Umawianie telefonicznie

(nr tel. 94-71-40-224, 94-71-40-216) i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

3. Poradnictwo prawne 1.07.2021 r. – 31.12.2021 r. Godzina do ustalenia z beneficjentem projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel. 94-71-40-224, 94-71-40-216) i osobiście w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

4. Poradnictwo terapeutyczne – rodzinne III kwartał 2021 r. – 31.12.2021 r. Godzina do ustalenia z beneficjentem projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin / doradztwo mobilne / doradztwo

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel. 94-71-40-224, 94-71-40-216) i osobiście w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników

5. Warsztaty „Treningi radzenia sobie z emocjami” III kwartał 2021 r. – 31.12.2021 r. Godzina do ustalenia z beneficjentem projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin / Szkoły Podstawowe / warsztaty

on-line

Umawianie telefonicznie

(nr tel. 94-71-40-224, 94-71-40-216) i osobiście
w siedzibie PCPR.

 

Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników