Informacja Ministra Zdrowia nt szczepionek przeciwko grypie dla osób które ukończyły 75 rok życia oraz określonych grup zawodowych

Szanowni Państwo Wojewodowie!
Uprzejmie informuję, że w ramach wdrażania metody zwalczania grypy sezonowej na sezon 2021/2022 planowane jest zapewnienie przez Ministra  Zdrowia szczepionek przeciwko grypie dla określonych zawodowych (m.in. pracownicy podmiotów prowadzących działalność leczniczą, funkcjonariusze i żołnierze, nauczyciele, pracownicy i podopieczni DPS) w tym dla osób, które ukończyły 75 rok życia.
Zalecane aktualnie szczepienia będą dobrowolne, jednak wzorem roku ubiegłego -bezpłatne. Ich realizacja będzie przebiegać od października br. do stycznia 2022 r. lub do wyczerpania zapasów szczepionki.
W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Ministra Zdrowia dotyczącymi planowanej realizacji bezpłatnych szczepień przeciwko grypie oraz mając na względzie planowane zakupy szczepionki przez realizatorów programów, proszę o przekazanie niniejszej informacji jednostkom samorządu terytorialnego zaangażowanym w realizację programów zdrowotnych.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szczepień zostaną przekazane w dalszej
korespondencji.
Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu