Harmonogram pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 r

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 r.

Termin Opis
01.03.2021 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
31.03.2021 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie  w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021 w ramach Modułu II
15.04.2021 r. Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
31.05.2021 r. Ostateczny termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do 31 marca 2021 r.).
31.08.2021 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I
01.09.2021 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022 w ramach Modułu II
10.10.2021 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022  w ramach Modułu II
06.12.2021 r. Ostateczny termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu.