Zajęcia Klubowe WTZ – nabór wniosków

Logo PFRON

W związku z realizacją programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”, informujemy o naborze wystąpień samorządów powiatowych o przyznaniu środków finansowych na realizację programu w kolejnym roku realizacyjnym w terminie od 01 listopada 2019 roku do 30 listopada 2019 roku. Termin dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny ( 12 miesięcy) tzn. od 01 lutego 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.

Celem programu „Zajęcia Klubowe w WTZ”  jest przede wszystkim wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez  Warsztaty Terapii Zajęciowej ( WTZ) zajęć klubowych  jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu  składane są corocznie przez podmioty prowadzące WTZ w wyznaczonej przez starostę jednostce organizacyjnej samorządu powiatowego właściwego terytorialnie dla siedziby WTZ, w terminie wskazanym przez samorząd powiatowy.

Szczegółowe informacje odnośnie programu znajdują się na stronie:

https://www.pfron.org.pl/