Program wyrównywania różnic miedzy regionami III – Obszar A

Logo PFRON

Decyzją Rady Nadzorczej PFRON został wprowadzony w programie nowy Obszar A, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie  do przystosowania wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe.

Termin nabory wniosków upływa 30 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne tu: https://www.pfron.org.pl