Więcej o: Kontynuowano realizację Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”…

Kontynuowano realizację Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”…

W dniu 29 października 2019 roku kontynuowano realizację Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy. W tym dniu gościła nas Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi
w Mielnie
. Uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z problematyką przemocy w rodzinie, formom przeciwdziałania temu zjawisku i asertywnością wobec przemocy. Zainteresowanie problematyką przemocy, poruszaną w trakcie spotkań
z uczniami, ich rodzicami i gronem pedagogicznym przejawiało się aktywny udziałem słuchaczy w dyskusji. Po spotkaniu z rodzicami była możliwość uzyskania porad
w zakresie zjawiska przemocy w ramach konsultacji indywidualnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu umieszczone są na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi  Przeciw Przemocy.

Więcej o: Kolejny dzień realizacji Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

Kolejny dzień realizacji Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

28 października 2019 roku był kolejnym dniem realizacji Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy. Tym razem realizatorów projektu gościła Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie. W trakcie spotkania uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z problematyką przemocy w rodzinie, formom przeciwdziałania temu zjawisku i asertywnością wobec przemocy. Była również możliwość uzyskania porad w tym zakresie w ramach konsultacji indywidualnych. Poruszana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie i aktywny udział słuchaczy w dyskusji poświęconej kwestiom przemocy.

Szczegółowe informacje na temat projektu umieszczone są na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi  Przeciw Przemocy.

Więcej o: Pierwsze warsztaty wyjazdowe w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Pierwsze warsztaty wyjazdowe w ramach Programu „Młodzi Przeciw Przemocy” za nami …

Powiat Koszaliński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie było organizatorem trzydniowego wyjazdu na Warsztaty o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który odbył się w dniach 25 do 27. 10. 2019 roku w Grzybowie/k. Kołobrzegu, w ramach Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, a współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W trakcie pobytu wytypowana przez szkoły dwudziestoosobowa grupa uczniów realizowała zaplanowane zajęcia szkoleniowo – rekreacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy pod czujnym okiem wykładowcy i wychowawców. Zajęcia  gabinetowe poprzeplatane były zajęciami rekreacyjnymi i spacerami nad morze. Pierwszy dzień pobytu zakończył się dwugodzinnymi  zmaganiami dzieci w kręgielni, gdzie wszyscy rywalizowali o najlepszy wynik rzutowy. Natomiast drugi dzień zakończyło  wspólne  śpiewanie „KAREOKE” i nadzorowany przez Ratownika i wychowawców pobyt uczestników na basenie hotelowym. Trzeci dzień pobytu to  zajęcia z wychowawcami, zakończone rozdaniem CERTYFIKATÓW potwierdzających udział w warsztatach. Wszyscy uczestnicy warsztatów wyjazdowych pozytywnie  podsumowali swój pobyt w indywidualnie wypełnianej  ankiecie ewaluacyjnej, wskazując zadowolenie z pobytu i podkreślając poznawcze walory wyjazdu. Wszyscy pozytywnie oceniali atmosferę panującą podczas trzech dni spędzonych wspólnie  w Hotelu SPA  „MAGNAT” w Grzybowie k. Kołobrzegu, podkreślając chęć uczestnictwa w takim wyjeździe po raz kolejny.

Więcej o: Realizacja projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

Realizacja projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”

W minionym tygodniu w ramach realizowanego przez Powiat koszaliński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Projektu „Młodzi Przeciw Przemocy”, współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  odbyły się kolejne zajęcia profilaktyczne dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Tym razem realizatorów projektu gościły Szkoła Podstawowa w Kurowie i Szkoła Podstawowa
w Drzewianach z Gminy Bobolice i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sianowie. Tematami wiodącymi podczas zajęć z uczestnikami projektu, było przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. W trakcie spotkań słuchacze mieli możliwość wysłuchania informacji dotyczących coraz częściej występującego zjawiska przemocy w rodzinie, form przeciwdziałania zjawisku przemocy oraz uzyskania dodatkowych informacji i porad w tym zakresie w ramach konsultacji indywidualnych. Poruszana na spotkaniach tematyka związana z zagadnieniami przemocy, jej rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu, budziła duże zainteresowanie słuchaczy, co przekładało się na aktywny udział uczestników w dyskusji poświęconej poruszanym tematom oraz na frekwencję podczas spotkań. Do chwili obecnej w spotkaniach, zrealizowanych w ramach projektu, wzięło udział ponad 350 osób, w tym uczniów, ich rodziców i kadry pedagogicznej  –  uczestników projektu. Przypominamy, że w jego realizacji bierze udział 25 Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Koszalińskiego, a szczegółowe informacje na temat projektu umieszczone są na stronie www.pcprkoszalin.pl – zakładka: Projekty – Młodzi  Przeciw Przemocy.

Więcej o: Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy”

Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy”

Projekt „Młodzi Przeciw Przemocy” współfinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2019.

Projekt ten skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII a jego głównym celem jest uświadomienie młodzieży jakie konsekwencje niesie za sobą postępowanie przemocowe a także przybliżenie jak należy definiować przemoc. Dlatego też obok działań kierowanych do dzieci i młodzieży działania kierowane będą także do rodziców oraz kadry pedagogicznej.

Głównymi działaniami w ramach projektu są:

 • zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół;
 • zajęcia profilaktyczne dla rodziców uczniów szkół oraz konsultacje indywidualne dla rodziców;
 • zajęcia profilaktyczne dla kadry pedagogicznej;
 • warsztaty 3 dniowe, wyjazdowo – profilaktyczno – integracyjne, dla dwóch 20 osobowych grup młodzieży;
 • konkurs fotograficzny „Emocje w moim życiu”;
 • konkurs na autorską piosenkę „Słowem przeciw przemocy”;
 • turniej „Nasza mocna strona – WOLNI OD PRZEMOCY” pomiędzy szkołami biorącymi udział w projekcie;
 • otwarta konferencji podsumowującej projekt, (w tym także ogłoszenie wyników konkursu plastycznego, wręczenie nagród, wystawa nagrodzonych prac na konferencji) oraz promująca profilaktyczne działania projektowe.

Ważne informacje związane z projektem:

Realizator Projektu: Powiat Koszaliński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Szkoły biorące udział w Projekcie „Młodzi Przeciw Przemocy”:

 1. Szkoła Podstawowa w Będzinie z siedzibą w Łeknie
 2. Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Wysockiego w Biesiekierzu
 3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach
 4. Szkoła Podstawowa w Boninie
 5. Szkoła Podstawowa w Bukowie
 6. Szkoła Podstawowa w Dargini
 7. Szkoła Podstawowa im. Larysy Ewy Krause w Dąbrowie
 8. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy
 9. Szkoła Podstawowa w Drzewianach
 10. Szkoła Podstawowa w Dunowie
 11. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Iwięcinie
 12. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłaninie
 13. Szkoła Podstawowa w Kurowie
 14. Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie
 15. Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach
 16. Zespół Szkół Publicznych w Polanowie
 17. Szkoła Podstawowa im. 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Rosnowie
 18. Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie
 19. Szkoła Podstawowa nr 1 im. hm. Janka Bytnara w Sianowie
 20. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów 8 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty w Sianowie
 21. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach
 22. Szkoła Podstawowa w Suchej Koszalińskiej
 23. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Świeminie
 24. Szkoła Podstawowa im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu
 25. Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Sylwestra Bartosika w Zegrzu Pomorskim
Więcej o: Harmonogram działań w ramach projektu: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”

Harmonogram działań w ramach projektu: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”

 (aktualizacja na dzień 2.05.2018 r.)

Powiat: koszaliński

Lp. Rodzaj oferowanego wsparcie Data uruchomienie wsparcia Miejsce prowadzenie wsparcie (adres) Dodatkowe informacje np.:

wcześniejsze umówienie telefoniczne, itp.

1. Doradztwo rodzinne 2.01.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie W godz. 7:30 – 15:30

Tel. 94 71 40 224, 94 71 40 210, 94 71 40 211, 94 71 40 226, 94 71 40 216

2. Doradztwo psychologiczne 15.01.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie Umawianie telefonicznie (nr tel.  94 71 40 224, 94 71 40 216)  i osobiście w siedzibie PCPR. Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

 

3. Doradztwo pedagogiczne – edukator seksualny 15.01.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie Umawianie telefonicznie (nr tel.  94 71 40 224, 94 71 40 216)  i osobiście w siedzibie PCPR. Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

 

4. Doradztwo prawne 24.05.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie Umawianie telefonicznie (nr tel.  94 71 40 224, 94 71 40 216)  i osobiście w siedzibie PCPR. Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

 

7. Usługi mediacji rodzinnych 2.01.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie Umawianie telefonicznie (nr tel.  94 71 40 224, 94 71 40 216)  i osobiście w siedzibie PCPR. Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.
8. Inne wsparcie (wpisać jakie) – psychoterapia 15.01.2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Koszalinie Umawianie telefonicznie (nr tel.  94 71 40 224, 94 71 40 216)  i osobiście w siedzibie PCPR. Brak stałych dyżurów – dostosowane do potrzeb uczestników.

 

Więcej o: ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – SZKOŁY DLA RODZICÓW

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – SZKOŁY DLA RODZICÓW

20 kwietnia 2018 r. zakończyły się cykliczne spotkania warsztatowe dla dwóch grup z powiatu koszalińskiego.

Rezultatem spotkań było nabycie przez uczestników projektu umiejętności interpersonalnych w komunikacji codziennej  i w sytuacjach pojawiających się konfliktów w środowisku rodzinnym. Tego typu umiejętności podniosą poczucie własnej wartości wszystkich członków rodziny i pozwolą na zwiększenie poziomu ich inteligencji emocjonalnej i społecznej. Wiele zaproponowanych ćwiczeń umożliwiło poznanie sposobów wzmacniania własnej osobowości oraz pracy z dzieckiem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za współpracę i życzymy, aby zdobyta wiedza towarzyszyła im w życiu codziennym.

ld

Więcej o: Koperta życia – w mediach

Koperta życia – w mediach

https://szczecin.tvp.pl/29978599/koperty-zycia

http://koszalin.gosc.pl/doc/3797299.Ratunek-w-lodowce

https://szczecin.tvp.pl/29827780/koperta-zycia-rusza-w-koszalinie

http://prk24.pl/29813660/w-koszalinie-ruszyla-akcja-koperta-zycia-ratunek-w-lodowce

http://ekoszalin.pl/artykul/15801-Koperta-zycia-%E2%80%93-ratunek-w-lodowce

http://www.radioplus.pl/wiadomosci-lokalne-czytaj/109078/powiat_koszalinski_rozdaje_koperty_zycia

http://www.powiat.koszalin.pl/pl/aktualnosci/koperta-zycia-ratunek-w-lodowce-5652

http://koszalininfo.pl/nowa-forma-profilaktyki-zdrowotnej-powiecie/

http://tvmax.pl/index.php/wydarzenia/#24310

http://ratownik-med.pl/index.php/aktualnosci/rnoci-mainmenu-154/9562-koperty-zycia-trzymac-w-lodowce-czy-nosic-przy-sobie.html

http://www.gk24.pl/wiadomosci/koszalin/a/koperta-zycia-uratuje-tez-w-powiecie-koszalinskim,11958742/

Więcej o: Program edukacji społeczno – finansowej Aflatoun

Program edukacji społeczno – finansowej Aflatoun

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, w ramach Regionalnej Akademii Rodziny rozpoczęły się warsztaty edukacji – finansowej Aflatoun dla dorosłych. W zajęciach uczestniczą zawodowe rodziny zastępcze. Podczas zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę na temat:

 • Jak lepiej gospodarować swoim budżetem domowym?
 • Jak nie wpaść w domową dziurę budżetową?
 • Czym są cele finansowe i jak je osiągać?
 • Jakie są sposoby i możliwości oszczędzania?
 • Jak opanować zasady racjonalnego pożyczania, aby mnie wpaść w pętlę zadłużenia?
 • Jak tworzyć plan finansowy i wdrażać go wżycie?
Więcej o: Koperta Życia – ratunek w lodówce

Koperta Życia – ratunek w lodówce

W powiecie koszalińskim ruszył projekt pod nazwą: KOPERTA ŻYCIA – RATUNEK W LODÓWCE.

Pracownicy Centrum przygotowują pakiety i koperty życia dla mieszkańców powiatu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.