Więcej o: Bezpieczny Powiat – Koperta życia – Ratunek w lodówce! Dla mieszkańców Powiatu Koszalińskiego

Bezpieczny Powiat – Koperta życia – Ratunek w lodówce! Dla mieszkańców Powiatu Koszalińskiego

Akcja „Koperta życia” to inicjatywa powiatu Koszalińskiego skierowana głównie do osób starszych, chorych, samotnych, dla których może stanowić nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale stać się ratunkiem w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

„Koperta życia” to akcja, która ma usprawnić pracę zespołów ratownictwa medycznego i może niejednokrotnie uratować życie potrzebującym. Na specjalnym formularzu zapisane są najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia – kluczowe dla podjęcia przez ratowników trafnych decyzji.

Wypełniony formularz wkłada się do specjalnej, oznakowanej koperty, którą umieszcza się na półce w lodówce. Lodówka, to urządzenie, które znajduje się praktycznie w każdym domu. Ratownicy zlokalizują lodówkę szybciej niż każdego inne miejsca (np. szuflada).

Na lodówce jest naklejona specjalna naklejka z informacją, że mieszkaniec korzysta z „koperty życia”. Taka sama naklejka powinna być umieszczona na wewnętrznej stronie drzwi do mieszkania (w celu informacyjnym dla służb ratowniczych).

Często zdarza się, że po przyjeździe służb ratowniczych są problemy z wdrożeniem zabiegów ratujących zdrowie i życie. Nie zawsze jest możliwy logiczny kontakt z pacjentem. „Koperta Życia” rozwiązuje problemy dotyczące podstawowych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Może uratować życie!

O „kopercie życia” będą poinformowane służby medyczne i ratownicy pogotowia. Koperty można bezpłatnie otrzymać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu formularza. Wzór formularza (dla celów aktualizacji) można pobrać ze strony www.pcprkoszalin.pl z zakładki „projekty”. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 94 71 40 224/212 lub na adres e-mail: pcpr@powiat.koszalin.pl

PAKIET „KOPERTA ŻYCIA” ZAWIERA:

 1. Oznakowaną, plastikową kopertę
 2. Kartę informacyjną do wypełnienia
 3. Naklejki na wewnętrzną stronę drzwi wejściowych i na lodówkę INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA „KOPERTY ŻYCIA”:
 4. Wypełnij kartę informacyjną ( w pakiecie), najlepiej w konsultacji z lekarzem rodzinnym
 5. Włóż wypełnioną kartę informacyjną do specjalnie oznakowanej plastikowej koperty (w pakiecie)
 6. Umieść „kopertę życia” w widocznym i dostępnym miejscu w lodówce
 7. Na drzwi lodówki naklej naklejkę (w pakiecie).
 8. Uwaga! – naklejka powinna być widoczna!

Po wewnętrznej stronie drzwi wejściowych do domu/mieszkania naklej naklejkę (w pakiecie). Uwaga! – naklejka powinna być widoczna!

Pobierz “Koperta życia - Karta informacyjna” Koperta-życia-Karta-Informacyjna.pdf – Pobrano 257 razy – 875 KB

Pobierz “Koperta życia - Plakat” Koperta-Życia-Plakat.pdf – Pobrano 244 razy – 206 KB

Więcej o: Ważne dla Mieszkańców Powiatu Koszalińskiego!

Ważne dla Mieszkańców Powiatu Koszalińskiego!

Miło nam poinformować, że trwają intensywne prace przygotowujące pracowników PCPR  w Koszalinie do realizacji partnerskiego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 p.n.: „ Zintegrowane wsparcie dla rodzin  i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Liderem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie – w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. W imieniu Powiatu Koszalińskiego zadania wykonywać będzie PCPR w Koszalinie.

O projekcie w wieeelkim skrócie:

W ramach projektu w 6 powiatach województwa ( powiaty: koszaliński, szczecinecki, policki, wałecki, choszczeński, łobeski) będą funkcjonować REGIONALNE AKADEMIE RODZINY w ramach których oferować będziemy:

 • Szkolenie dla małżeństw w kryzysie „Zdążyć przed rozwodem”
 • Szkoła dla rodziców (podniesienie kompetencji wychowawczych)
 • Szkoła dla narzeczonych
 • Szkoła dla babć i dziadków
 • Warsztaty edukacji finansowej „wybierz przyszłość”
 • Mediacje rodzinne
 • Specjalistyczne wsparcie (psycholog, terapeuci, prawnicy)
 • Udział w grupach wsparcia i samopomocowych
 • Możliwość uczestnictwa w turnusach aktywizujących dla Rodzin

Oferujemy pogłębienie wiedzy i umiejętności  najmłodszym, młodym , dojrzałym i tym w jesieni życia.

Projekt będzie realizowany do końca 2018roku. W tej chwili trwają procedury przygotowawcze, administracyjne i organizacyjne. Myślę, że ruszymy w połowie roku po odbyciu wymaganych szkoleń….

Do udziału w projekcie będzie ogłoszony nabór. Jesteśmy zainteresowaniu udziałem mieszkańców powiatu – w szczególności rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków oraz rodzin z problemami opiekuńczo -wychowawczymi. Aktualne informacje o projekcie będą dostępne  w zakładce „Regionalna Akademia Rodziny”

mz