Bezpieczny Powiat – Koperta życia – Ratunek w lodówce! Dla mieszkańców Powiatu Koszalińskiego

Akcja „Koperta życia” to inicjatywa powiatu Koszalińskiego skierowana głównie do osób starszych, chorych, samotnych, dla których może stanowić nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale stać się ratunkiem w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

„Koperta życia” to akcja, która ma usprawnić pracę zespołów ratownictwa medycznego i może niejednokrotnie uratować życie potrzebującym. Na specjalnym formularzu zapisane są najważniejsze informacje dotyczące stanu zdrowia – kluczowe dla podjęcia przez ratowników trafnych decyzji.

Wypełniony formularz wkłada się do specjalnej, oznakowanej koperty, którą umieszcza się na półce w lodówce. Lodówka, to urządzenie, które znajduje się praktycznie w każdym domu. Ratownicy zlokalizują lodówkę szybciej niż każdego inne miejsca (np. szuflada).

Na lodówce jest naklejona specjalna naklejka z informacją, że mieszkaniec korzysta z „koperty życia”. Taka sama naklejka powinna być umieszczona na wewnętrznej stronie drzwi do mieszkania (w celu informacyjnym dla służb ratowniczych).

Często zdarza się, że po przyjeździe służb ratowniczych są problemy z wdrożeniem zabiegów ratujących zdrowie i życie. Nie zawsze jest możliwy logiczny kontakt z pacjentem. „Koperta Życia” rozwiązuje problemy dotyczące podstawowych informacji o stanie zdrowia pacjenta. Może uratować życie!

O „kopercie życia” będą poinformowane służby medyczne i ratownicy pogotowia. Koperty można bezpłatnie otrzymać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu formularza. Wzór formularza (dla celów aktualizacji) można pobrać ze strony www.pcprkoszalin.pl z zakładki „projekty”. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 94 71 40 224/212 lub na adres e-mail: pcpr@powiat.koszalin.pl

PAKIET „KOPERTA ŻYCIA” ZAWIERA:

  1. Oznakowaną, plastikową kopertę
  2. Kartę informacyjną do wypełnienia
  3. Naklejki na wewnętrzną stronę drzwi wejściowych i na lodówkę INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA „KOPERTY ŻYCIA”:
  4. Wypełnij kartę informacyjną ( w pakiecie), najlepiej w konsultacji z lekarzem rodzinnym
  5. Włóż wypełnioną kartę informacyjną do specjalnie oznakowanej plastikowej koperty (w pakiecie)
  6. Umieść „kopertę życia” w widocznym i dostępnym miejscu w lodówce
  7. Na drzwi lodówki naklej naklejkę (w pakiecie).
  8. Uwaga! – naklejka powinna być widoczna!

Po wewnętrznej stronie drzwi wejściowych do domu/mieszkania naklej naklejkę (w pakiecie). Uwaga! – naklejka powinna być widoczna!

Pobierz “Koperta życia - Karta informacyjna”

Koperta-życia-Karta-Informacyjna.pdf – Pobrano 799 razy – 875 KB

Pobierz “Koperta życia - Plakat”

Koperta-Życia-Plakat.pdf – Pobrano 798 razy – 206 KB