Aktualności

Więcej o: Zmiany w ustawach

Zmiany w ustawach

Z przyjemnością przyjęliśmy wiadomość o uwzględnieniu Stanowiska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Centrum
dotyczącego zmian ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw
przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2016r.  Cieszymy się, że nasze argumenty zostały uwzględnione i przyjęte ze zrozumieniem, co dobrze rokuje
dla dalszego wykonywania naszych tak odpowiedzialnych i trudnych zadań.
mz

Więcej o: Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie

Dyrektor DPS w Koszalinie- pani Grażyna Sienkiewicz wraz z wicedyrektor Katarzyną Łuczaj gościły w placówce pracowników PCPR w Koszalinie. Mogliśmy obejrzeć Dom, porozmawiać z jego pracownikami i mieszkańcami, podziwiać funkcjonalność pomieszczeń. Przestronny, jasny i zadbany Dom  z pewnością będzie dobrze służył opieką i wsparciem dla  umieszczonych tu mieszkańców. DPS w Koszalinie aktywnie współpracuje z 6. DPS powiatu koszalińskiego.

Dyrekcji i pracownikom Domu  w Koszalinie życzymy satysfakcji z pracy, a Mieszkańcom zdrowia, humoru i dobrego samopoczucia.

Autor:MZ

Więcej o: Wspólne obrady Konwentów Starostów i Dyrektorów PCPR Województwa Zachodniopomorskiego

Wspólne obrady Konwentów Starostów i Dyrektorów PCPR Województwa Zachodniopomorskiego

Do niecodziennego spotkania doszło w Szczecinku 20 lipca 2016 r. Obradował Konwent Starostów Województwa Zachodniopomorskiego wspólnie z Konwentem Dyrektorów PCPR Województwa Zachodniopomorskiego. Tematem spotkania zwołanego w trybie pilnym był projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 679 z 22 czerwca 2016r.).

Na Konwencie była obecna Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dorota Rybarska –Jarosz. Powiat Koszaliński reprezentował Wicestarosta Dariusz Kalinowski i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

Wiele proponowanych w ustawach zmian – zdaniem obradujących nie powinna być przyjęta, część spotkała się z aprobatą zebranych. Prezentację dotyczącą propozycji wnioskowanych przez grupę posłów zmian przedstawiła dyrektor ROPS, a całość sprawnie poprowadził Starosta Szczecinecki – przewodniczący Konwentu Starostów Krzysztof Lis.

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” przedstawiła wiceprzewodnicząca tego stowarzyszenia Mirosława Zielony – dyrektor PCPR w Koszalinie (stanowisko w załączeniu).

Wspólne stanowisko obu Konwentów będzie przekazane w trybie pilnym nie tylko do Sejmu RP ale też i do  Marszałków Województw, dyrektorów ROPS i PCPR w Polsce oraz do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrum.

autor:MZ

Pobierz “Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum””

Stanowisko.pdf – Pobrano 2639 razy – 170,78 KB

Więcej o: Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 08 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Konwentu powołanego mocą Uchwały Zarządu Powiatu Nr 167/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Konwentu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego weszli:

 • Mirosława Zielony – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
 • Katarzyna Oryszewska – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie,
 • Robert Faryniarz – Komenda Miejska Policji w Koszalinie,
 • Jacek Sztucki – Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koszalinie,
 • Alicja Jurzyniec – psycholog,
 • Jolanta Stępień – Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobolicach,
 • Marzena Sztorc – Kachlicka – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mielnie,
 • Ewa Krawiec – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Będzinie,
 • Monika Bogacz – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Świeszynie,
 • Marcin Pilarczyk – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Biesiekierzu
 • Marzena Krawczyk – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Manowie.

Na przewodniczącego Konwentu, wybrano Mirosławę Zielony, Katarzynę Oryszewską – na wiceprzewodniczącego Konwentu, a Jolanta Stępień będzie pełnić funkcję sekretarza.

Zadaniem Zespołu jest w szczególności opracowanie wspólnych rozwiązań w ramach współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w powiecie koszalińskim, czy też przedkładanie propozycji zmian w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012 – 2017.

Więcej o: Teleopieka – szansą na lepszą przyszłość seniorów i osób niepełnosprawnych

Teleopieka – szansą na lepszą przyszłość seniorów i osób niepełnosprawnych

Dnia 12.07.2016 r. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyli w spotkaniu roboczym dotyczącym aplikowania o środki finansowe w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Rozważano wystąpienie o środki na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów przywoławczych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PCPR – ów, ośrodków pomocy społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, Fundacji Nauka dla Środowiska oraz Firmy RevoApp z Koszalina. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z zasadami działania Terminala RevoCare, urządzenia do monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia seniorów, który zaprojektowany został zaprojektowany z myślą o osobach starszych, niepełnosprawnych mieszkających w swoich domach. System RevoCare umożliwia tej grupie osób, pozostać jak najdłużej samodzielnym a w szczególności podtrzymywać kontakty z rodziną i przyjaciółmi, słuchać radia internetowego lub korzystać z usług oferowanych przez firmy opiekuńcze.

Więcej o: Sobótka 2016

Sobótka 2016

W piątek 24 czerwca br. w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu odbyła się impreza integracyjna pn.”Sobótka 2016″. Organizatorem spotkania byli Stowarzyszenie Niepełnosprawni w Domu i Środowisku w Cetuniu oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Oprócz mieszkańców DPS w Cetuniu udział wzięli mieszkańcy także mieszkańcy DPS z Koszalina, Bobolic, Parsowa, Mielna, Białogardu i Żydowa. Razem ok. 120 osób. Były gry, zabawy, tańce i występy. W imprezie uczestniczyli: Starosta Koszaliński p. Marian Hermanowicz, radna Rady Powiatu p. Elżbieta Sekuła, radni rady gminy, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie p. Mirosława Zielony, dyrektorzy domów pomocy społecznej i jednostek gospodarczych gminy a także zastępca Burmistrza Polanowa p. Piotr Górniak. Do zabawy i tańca przygrywał zespół „MZMK” z Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu. Uczestnicy Sobótki w ramach zajęć warsztatowych wykonali wianki, które puszczono na wodę pobliskiego jeziora. Spotkanie zakończyła wspólna zabawa i poczęstunek.

Więcej o: II Festyn Sportowo – Integracyjny

II Festyn Sportowo – Integracyjny

W piątek 1 lipca 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie odbył się II Festyn Sportowo – Integracyjny.  Hasłem przewodnim festynu był „ Sport, Uśmiech, Zabawa”. W festynie uczestniczyło 11 drużyn z domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy. Celem festynu było propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności ruchowej, integracja ze społecznością lokalną, oraz nawiązywanie przyjaźni.  Nikt nie mógł się nudzić, o czym świadczyły dobre humory, uśmiechy i wyśmienity doping. Po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości oraz rozpoczęciu festynu przez Panią Mirosławę Zielony – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie prowadzący zachęcili wszystkich uczestników festynu do wspólnego zaśpiewania piosenki ułożonej specjalnie na tą okoliczność, która była zachętą do wspólnej zabawy.

Ponadto mieszkańcy mogli wziąć udział w przygotowanych konkurencjach indywidualnych oraz drużynowych tj. rzut woreczkami do opony, rzut kółkami ringo, bieg w podwójnych spodniach, skoki z balonami między nogami. Oprócz sportowych atrakcji świetną zabawę zapewniały inne liczne atrakcje min: wspólne zatańczenie zumby, występ zespołu „KARS” złożonego z mieszkańców DPS Żydowo, przejażdżki konne, pokaz gaszenia ognia przez OSP z Żydowa oraz bajkowe malowanie twarzy.

W trakcie festynu zaproszono wszystkich przybyłych gości do degustacji potraw z grilla, chleba ze smalcem, zupki krzepkiej i bigosu. Nie zabrakło również deseru w postaci lodów. Uczestnicy otrzymali podziękowania za udział, dyplomy, statuetkę oraz drobny upominek.

Serdeczne podziękowania zostały skierowane do firm i instytucji, które wsparły festyn.

Więcej o: W krainie baśni 2016

W krainie baśni 2016

Pomimo, że od rana „wiało grozą” … niebo ciskało gromami a niebo płakało rzewnymi łzami, do krainy baśni 17 czerwca 2016r. w Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie mieszkańcy zaprzyjaźnionych domów się zjechali.

Pogoda nam szyki pomieszała i do Sali balowej zagnała. Nie mniej jednak nasi goście świetnie się bawili, chleb ze smalcem zajadali, ogórkiem małosolnym zagryzali, do muzyki Kazia dziarsko tańcowali, w konkursach licznie udział brali i do domów wracać nie zamierzali.

17 czerwca 2016r. Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie wspólnie ze Stowarzyszeniem „Mój Dom – Moje Miejsce Na Ziemi” w Parsowie zorganizował już po raz XVII Plener malarski pt. „Pałac w Parsowie widziany oczami mieszkańców”.

Impreza wpisana jest na stałe do kalendarza imprez kulturalno – oświatowych organizowanych przez Dom i skierowana jest głównie do osób niepełnosprawnych, mieszkańców domów pomocy społecznej.

Swoją obecnością zaszczycili nas : Pan Marian Hermanowicz Starosta Koszaliński, Pan Zenon Dropko Przewodniczący Rady Powiatu Koszalińskiego, Pani Agnieszka Maślińska Sekretarz Powiatu Koszalińskiego, Pani Mirosława Zielony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ksiądz Grzegorz Jagodziński Proboszcz Parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Mierzynie, siostra Agnieszka Gąsiorowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobolicach, Pani Maria Józefowska – Jurga Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, Pani Jolanta Wyszyńska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mielnie, Pani Grażyna Sienkiewicz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie, Pani Katarzyna Oryszewska Kierownik Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Udział w Plenerze wzięli Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej z Nowych Bielic, Mielna, Cetunia, Żydowa, Białogardu, Parsowa, Koszalina oraz uczestnicy Dziennego Domu „Senior – WIGOR – Pogodna Jesień” z Koszalina.

W trakcie pleneru mieszkańcy domów oraz zaproszeni goście wzięli udział w konkursie muzycznym „Jaka to melodia” a następnie reprezentanci domów pomocy społecznej stanęli do sztalug. Każdy miał nie lada zadanie – namalowanie baśniowej postaci lub zwierzątka.

Prace były tak piękne, że jury miało kłopot z wybraniem trzech najpiękniejszych prac i po burzliwej naradzie postanowiło przyznać wszystkim I. miejsce. Nagrody i dyplomy wręczali: Starosta Powiatu Koszalińskiego Pan Marian Hermanowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Zenon Dropko, Sekretarz Powiatu Pani Agnieszka Maślińska oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Parsowie Pani Ewa Paprocka – Palkowska.

Całą imprezę uświetniał Zespół Wokalno – Instrumentalny „Cecylianki” ze Strzekęcina oraz zespół pod dyrekcją Kazika.

Zabawa baśniowych bohaterów trwała do późnych godzin wieczornych.