Zmiany w ustawach

Z przyjemnością przyjęliśmy wiadomość o uwzględnieniu Stanowiska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Centrum
dotyczącego zmian ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw
przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2016r.  Cieszymy się, że nasze argumenty zostały uwzględnione i przyjęte ze zrozumieniem, co dobrze rokuje
dla dalszego wykonywania naszych tak odpowiedzialnych i trudnych zadań.
mz