Wspólne obrady Konwentów Starostów i Dyrektorów PCPR Województwa Zachodniopomorskiego

Do niecodziennego spotkania doszło w Szczecinku 20 lipca 2016 r. Obradował Konwent Starostów Województwa Zachodniopomorskiego wspólnie z Konwentem Dyrektorów PCPR Województwa Zachodniopomorskiego. Tematem spotkania zwołanego w trybie pilnym był projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 679 z 22 czerwca 2016r.).

Na Konwencie była obecna Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Dorota Rybarska –Jarosz. Powiat Koszaliński reprezentował Wicestarosta Dariusz Kalinowski i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

Wiele proponowanych w ustawach zmian – zdaniem obradujących nie powinna być przyjęta, część spotkała się z aprobatą zebranych. Prezentację dotyczącą propozycji wnioskowanych przez grupę posłów zmian przedstawiła dyrektor ROPS, a całość sprawnie poprowadził Starosta Szczecinecki – przewodniczący Konwentu Starostów Krzysztof Lis.

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum” przedstawiła wiceprzewodnicząca tego stowarzyszenia Mirosława Zielony – dyrektor PCPR w Koszalinie (stanowisko w załączeniu).

Wspólne stanowisko obu Konwentów będzie przekazane w trybie pilnym nie tylko do Sejmu RP ale też i do  Marszałków Województw, dyrektorów ROPS i PCPR w Polsce oraz do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrum.

autor:MZ

Pobierz “Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum””

Stanowisko.pdf – Pobrano 2638 razy – 170,78 KB