Monthly Archives: Październik 2016

Archive of posts published in the specified Month

Samorządy na rzecz pomyślności rodziny

Rola samorządów powiatowych w realizacji zadań pomocy społecznej na rzecz pomyślności rodziny, realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rachunkowość JST to tematy spotkania. 18-20 września w Zawierciu odbyło się XI Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy…

Czwarte posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Dnia 18 października 2016 r. w siedzibie PCPR w Koszalinie odbyło się czwarte posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie dotyczyło zaopiniowania projektu uchwały w sprawie podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane w 2016…

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” – zmiany.

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku: Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu…

Trochę o uzależnieniach, przemocy oraz kryzysie …

Ostatnie zajęcia szkoleniowe dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dla spokrewnionych rodzin zastępczych zaowocowały pozyskaniem jakże ważnej wiedzy o uzależnieniach od alkoholu, narkotyków, roli rodziny zastępczej w pracy z dzieckiem pochodzącym z przemocy. Ponadto uczestnicy zapoznali się z przyczynami oraz skutkami jakie…

Trudne rozmowy o budżetach na przyszły rok

W czwartek 13 października w siedzibie Centrum odbyło się spotkanie Starosty, Wicestarosty i Skarbnika powiatu z dyrektorami Domów Pomocy Społecznej w Cetuniu, Mielnie, Nowych Bielicach, Parsowie, Żydowie oraz z dyrektorem pcpr. O finansach nie rozmawia się łatwo, ale bazując na przygotowanych planach, analizach oraz…

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dnia 13.10.2016 r. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych oraz  powiatowych koordynatorów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z powiatów: białogardzki, drawski, koszaliński, kołobrzeski, sławieński, szczecinecki, wałecki i Miasto Koszalin. Podczas spotkania omawiano m.in. wdrażanie i realizację procedur…

Wojskowe karaoke w Pegazie

To tytuł przepięknej imprezy, która zgromadziła kilkudziesięciu wspaniale śpiewających i bawiących się uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy i mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z powiatu koszalińskiego i nie tylko… Brawo dla organizatorów – Środowiskowego Domu Samopomocy w Manowie – a w szczególności „dowódcy” tego zgrupowania…

O rodzinie z Minister Elżbietą Rafalską – Spotkanie z przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie

Elżbieta Rafalska, minister rodziny pracy i polityki społecznej spotkała się w piątek  14 października 2016r  w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie z przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie. Minister podkreślała, że chce wiedzieć dokładnie, z jakimi problemami borykają się pracownicy socjalni w terenie, konsultować propozycje…

Są szansą na … Rodzinę

Za nami już 2 spotkania szkoleniowe dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dla spokrewnionych rodzin zastępczych. Program szkoleniowy pn. „Rodzina” przygotowuje kandydatów i osoby spokrewnione do sprawowania pieczy zastępczej zgodnie z ustawowo określonymi formami rodzinnej pieczy zastępczej. O właściwym doborze metod…

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – owocne posiedzenie w październiku

W dniu 03 października 2016 r. odbyło się kolejne, już trzecie posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Tym razem zadaniem zespołu było opracowanie wspólnego stanowiska i przyjęcie systemu monitorowania oraz wskaźników pozwalających na ocenę realizacji Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób…