Monthly Archives: Luty 2017

Archive of posts published in the specified Month

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – styczniowe ustalenia

W dniu 30 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Konwentu. W nowym roku zadaniem zespołu jest opracowanie kolejnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim. Jego przewidywalny zakres czasowy to lata 2018 – 2025. W związku…

Pilotażowy program „Aktywny samorząd w 2017 r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Dokument można pobrać klikając w poniższy link: http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3673,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: Moduł I: Obszar A…

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie

W dniu 14 lutego 2017 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie odbyło się pierwsze  tym roku posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W trakcie posiedzenia Rada pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Koszalinie w sprawie określenia zadań z…

Lutowe Posiedzenie Zespołu Koordynującego ds. Realizacji Strategii

W dniu 03 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Koordynującego ds. Realizacji Strategii. Głównym celem spotkanie było omówienie i przyjęcie Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koszalińskim na lata 2016 – 2024 za rok 2016.  Dokument po dyskusji został…

Szkolenie kadry kierowniczej Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu koszalińskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie 9-10.02.2017 r.

Przez dwa dni, w Ośrodku Wypoczynkowym Jawor w Sarbinowie, kadra kierownicza Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu  koszalińskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyła w szkoleniu prowadzonym przez przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie – Panią Iwonę Klimowicz oraz Panią Małgorzatę…

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Koszalinie

Dnia 8.02.2017 r. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Koszalinie.  Spotkanie poprowadził zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pan Marcin Kowalski.  Przedstawił główne założenia…

Konferencja kierowników i dyrektorów ośrodków pomocy społecznej

Dnia 6.02.2017 r. w Drawsku Pomorskim odbyła się konferencja kierowników i dyrektorów ośrodków pomocy społecznej, która zorganizowana została przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim oraz  Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka. Głównym tematem poruszanym podczas spotkania były zasady umieszczania osób…

Ważne dla Mieszkańców Powiatu Koszalińskiego!

Miło nam poinformować, że trwają intensywne prace przygotowujące pracowników PCPR  w Koszalinie do realizacji partnerskiego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 p.n.: „ Zintegrowane wsparcie dla rodzin  i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Liderem projektu jest Województwo…

Jest taki Powiat ……

Województwo Małopolskie, powiat Limanowski. Szmat drogi, ale było warto! Przez kilka styczniowych, mroźnych dni miałam zaszczyt gościć w Powiecie Limanowskim Tam tradycja, wartości Rodzinne i ciężka praca to codzienność. Wspaniali, serdeczni i gościnni ludzie, wyjątkowe krajobrazy. Nieco inne od naszych tradycje i kultura.…

Konkurs POWER

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Konkurs numer *POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16* na projekty dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości: interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym; międzynarodowych programów studiów doktoranckich,…