Konkurs POWER

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach działania 3.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
Konkurs numer *POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16* na projekty dotyczące tworzenia i realizacji wysokiej jakości:

  1. interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;
  2. międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi;
  3. programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich.

Więcej informacji o konkursie na stronach internetowych:
http://www.power.gov.pl/nabory/32-studia-doktoranckie/

lub na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci