Monthly Archives: Październik 2017

Archive of posts published in the specified Month

Dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Uprzejmie informuję, że 30 listopada 2017 r. mija termin składania wniosków  o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz zwrotu kosztów poniesionych na realizację zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Realizacja wniosków nastąpi…

Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Koszalińskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ogłasza rekrutację do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej, na terenie województwa zachodniopomorskiego” – RPO WZ 2014-2020. W ramach projektu mieszkańcy powiatu koszalińskiego będą…

Październikowa grupa wparcia-,,Konflikty w rodzinie”

Wszyscy przeżywamy konflikty. One są naturalną i normalną częścią naszego życia. Są nieuniknione. Konflikty powstają, ponieważ różnimy się między sobą, lubimy różne rzeczy, mamy różne poglądy i wiedzę. Tematem spotkania w dniu 26 października 2017 r. były strategie i style rozwiązywania różnorodnych konfliktów…

Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Koszalińskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ogłasza rekrutację do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej, na terenie województwa zachodniopomorskiego” – RPO WZ 2014- 2020.

Październikowa grupa wparcia-,,Konflikty w rodzinie”

Wszyscy przeżywamy konflikty. One są naturalną i normalną częścią naszego życia. Są nieuniknione. Konflikty powstają, ponieważ różnimy się między sobą, lubimy różne rzeczy, mamy różne poglądy i wiedzę.

Trzeba się stale zmieniać, by być zawsze z rodziną

Reprezentanci ponad stu powiatów uczestniczyli w XII Ogólnopolskim Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, które odbywało się od 5 do 8 października 2017 r. w Sarbinowie. Blisko 150 uczestników: przedstawicieli PCPR i MOPR, Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, sądów rodzinnych…

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Koszalińskim na lata 2018 – 2025

Koszalin, 24 października 2017 r. ZARZĄD  POWIATU  W  KOSZALINIE na podstawie: 3d o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2017 r. poz. 1868), 6 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390); 3…

Zmiana blankietu legitymacji dla osoby niepełnosprawnej

Z dniem 1 września 2017 r. zmianie uległ wzór blankietu legitymacji. Nowy wzór blankietu legitymacji w sposób bezpośredni wskazuje na charakter dokumentu i osobę, której przysługuje. Legitymacja ma dwie strony zawierające elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem i podrobieniem. Ważne: Legitymacje wystawione przed dniem…

Zawsze z rodziną

„Zawsze z rodziną” – pod takim hasłem odbyło się w Sarbinowie 12. Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Zorganizowało je Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”. Przez cztery dni dyrektorzy i pracownicy PCPR-ów oraz MOPR-ów…

Z instytucji do rodziny – prezentacja aplikacji w 50 powiatach

Rozpoczynamy spotkania w 50 wybranych powiatach, aby pokazać urzędnikom i rodzinom zastępczym stworzone przez WiseEuropa narzędzie analityczne – aplikację, która ułatwi wprowadzenie zmian w pieczy zastępczej w Polsce do 2020 roku. Celem przygotowania aplikacji jest zmiana jakościowa w systemie pieczy, aby jak najwięcej…