Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Koszalińskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ogłasza rekrutację do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej, na terenie województwa zachodniopomorskiego” – RPO WZ 2014-2020.

W ramach projektu mieszkańcy powiatu koszalińskiego będą mogli uczestniczyć w Warsztatach Regionalnej Akademii Rodziny, tj.:

 • Warsztaty pracy z rodzinami w kryzysie
  Adresaci warsztatów: Rodziny w kryzysie małżeńskim
  Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na uzyskanie wiedzy, jak doprowadzić do pozytywnych zmian w związkach i pomagać w rozwoju osobowości w sferach: poznawczej, emocjonalnej, behawioralnej i innych zachowań sprzyjających budowaniu więzi pomiędzy partnerami.
  Czas trwania warsztatów: 40 godzin
 • Akademia dla Babć i Dziadków
  Adresaci warsztatów: Osoby starsze, które mają wnuki w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym.
  Udział w warsztatach pozwoli na zdobycie umiejętności interpersonalnych i wychowawczych, niezbędnych w relacjach: Dziadkowie – Wnuki oraz Dziadkowie – Rodzice wnucząt.
  Czas trwania warsztatów: 50 – 60 godzin
 • Szkoła dla Narzeczonych
  Adresaci warsztatów: Narzeczeni; preferowane osoby z wykształceniem związanym z pedagogiką, psychologią i naukami o rodzinie.
  Udział młodych ludzi w zajęciach pozwoli zapoznać się z najważniejszymi elementami służącymi budowaniu wzajemnych relacji między narzeczonymi i małżonkami.
  Czas trwania warsztatów: 50 godzin
 • Szkoła dla Rodziców – Kompetentni Rodzice
  Adresaci warsztatów: Rodzice dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym.
  Udział w warsztatach pozwoli nabyć umiejętności interpersonalne w komunikacji codziennej i w sytuacjach pojawiających się konfliktów w środowisku rodzinnym.
  Czas trwania warsztatów: 50 godzin

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, II piętro, pokój 216 i 226 lub pod numerem telefonu 94 71-40-216/226

Jednocześnie informuję, że w przypadku stworzenia grupy nie mniejszej niż 10 osób i nie większej niż 20 osób, możliwe jest przeprowadzenie warsztatów na terenie Państwa gminy.

Mirosława Zielony
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie