Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Koszalińskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie ogłasza rekrutację do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej, na terenie województwa zachodniopomorskiego” – RPO WZ 2014- 2020.

W ramach projektu mieszkańcy powiatu koszalińskiego będą mogli uczestniczyć w Warsztatach Regionalnej Akademii Rodziny,  tj.:

·         Warsztaty pracy z rodzinami w kryzysie

Adresaci warsztatów: Rodziny w kryzysie małżeńskim

Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom na uzyskanie wiedzy, jak doprowadzić do pozytywnych zmian w związkach i pomagać w rozwoju osobowości w sferach: poznawczej, emocjonalnej, behawioralnej i innych zachowań sprzyjających budowaniu więzi pomiędzy partnerami.

Czas trwania warsztatów: 40 godzin

·         Akademia dla Babć i Dziadków

Adresaci warsztatów: Osoby starsze, które mają wnuki w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym.

Udział   w   warsztatach   pozwoli   na   zdobycie   umiejętności   interpersonalnych i wychowawczych, niezbędnych w relacjach: Dziadkowie – Wnuki oraz Dziadkowie – Rodzice wnucząt.

Czas trwania warsztatów: 50 – 60 godzin

·         Szkoła dla Narzeczonych

Adresaci warsztatów: Narzeczeni; preferowane osoby z wykształceniem związanym z pedagogiką, psychologią i naukami o rodzinie.

Udział młodych ludzi w zajęciach pozwoli zapoznać się z  najważniejszymi elementami   służącymi   budowaniu   wzajemnych   relacji   między   narzeczonymi i małżonkami.

Czas trwania warsztatów: 50 godzin

·         Szkoła dla Rodziców – Kompetentni Rodzice

Adresaci warsztatów: Rodzice dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym. Udział  w  warsztatach  pozwoli  nabyć  umiejętności  interpersonalne  w komunikacji codziennej i w sytuacjach pojawiających się konfliktów w środowisku rodzinnym.

Czas trwania warsztatów: 50 godzin

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, II piętro, pokój 216 i 226 lub pod numerem telefonu 94 71-40-216/226

Jednocześnie informuję, że w przypadku stworzenia grupy nie mniejszej niż 10 osób i nie większej niż 20 osób, możliwe jest przeprowadzenie warsztatów na terenie Państwa gminy.

 Mirosława Zielony
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie