Zawsze z rodziną

„Zawsze z rodziną” – pod takim hasłem odbyło się w Sarbinowie 12. Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. Zorganizowało je Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Centrum”. Przez cztery dni dyrektorzy i pracownicy PCPR-ów oraz MOPR-ów z ponad stu powiatów dyskutowali o problemach i potrzebach społecznych, a wśród nich większej integracji działań poszczególnych służb i dalszej deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. Tematyka wykładów i paneli dyskusyjnych dotyczyła m.in. aktualności z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, profesjonalizacji pracy socjalnej, przeciwdziałania przemocy jako zadaniu powiatów, procedur odbierania dzieci w różnych sytuacjach prawnych, roli dialogu motywującego jako nowatorskiej metody pracy w rodziną oraz więzi w prawidłowym funkcjonowaniu dzieci w pieczy zastępczej. W ramach zaznajamiania z dobrymi praktykami uczestnicy forum obejrzeli „ciekawy film o usamodzielnianiu” dyrektora PCPR w Wejherowie Iwony Romanowskiej, projekt Adama Szponki „Rodzina w Centrum” i relację z 11. „Rodzinalii” – święta rodzin zastępczych w powiecie koszalińskim.

Piszą o forum:

pobierz