Zmiana blankietu legitymacji dla osoby niepełnosprawnej

Z dniem 1 września 2017 r. zmianie uległ wzór blankietu legitymacji. Nowy wzór blankietu legitymacji w sposób bezpośredni wskazuje na charakter dokumentu i osobę, której przysługuje. Legitymacja ma dwie strony zawierające elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem i podrobieniem.

Ważne: Legitymacje wystawione przed dniem 1 września br. zachowują ważność na czas w nich określony. Co istotne, nie trzeba wymieniać tych legitymacji do czasu upływu terminu ich ważności.

Ponieważ od 1 września br. obowiązuje nowy wzór legitymacji, to duplikat legitymacji może być wystawiony wyłącznie do legitymacji wystawionej od 1 września br. Za wydanie takiego duplikatu powiatowy zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł.

Mieszkańcy powiatu koszalińskiego mogą wymieniać legitymacje w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Koszalinie, ul. Podgórna 16.

Wzór legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności