Więcej o: XI Forum  PCPR w Zawierciu już za nami

XI Forum PCPR w Zawierciu już za nami

W dniach 18-20 września ponad stuosobowa grupa dyrektorów oraz księgowych Miejskich i Powiatowych Ośrodków Pomocy Rodzinie obradowała w Zawierciu na kolejnym XI Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM.

Podczas obrad poruszane były tematy związane z codzienna pracą Ośrodków oraz dalszą perspektywa realizacji zadań ustawowych. Dzięki wystąpieniom dyrektora Departamentu Pomocy Społecznej MRPiPS Krystyny Wyrwickiej oraz omawiającej pieczę zastępczą Anny Kuszczuk  oraz przedstawiciela  RIO jesteśmy bogatsi o wiedzę i aktualne informacje.

 Znamy już miejsce następnego  XII Ogólnopolskiego Forum, które  odbędzie się- UWAGA ! –  w Powiecie Koszalińskim. To duże wyzwanie, ale już planujemy jednodniowy wyjazd studyjny do Berlina, aby tam poznać system pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z uchodźcami,  planujemy wykłady  autorytetów (pracownicy  uczelni) dotyczące spraw związanych z zakresem kompetencji Ośrodków i Centrów pomocy rodzinie, a także obecność przedstawicieli Resortu. Naszą ambicją jest, aby XII FORUM było „merytoryczną ale też  i organizacyjną” bombą. Czy się uda, zobaczycie sami za rok!

Wszelkie uwagi, pomysły wnioski dotyczące przyszłorocznego Forum proszę kierować na adres e-mail: m.zielony@powiat.koszalin.pl

mz

Więcej o: Jest takie miejsce…

Jest takie miejsce…

Praca w Centrum – to kontakt z bardzo trudnymi, obciążającymi  psychicznie sprawami, to podejmowanie decyzji pod presją czasu i ogromnej odpowiedzialności. Trudne rozmowy z klientami Centrum, ale także możliwość   krótkiego odpoczynku podczas przerwy śniadaniowej w TAKIM miejscu – to naprawdę dobry pomysł!

Wystrojem pomieszczenia zajmuje się nasza koleżanka Gosia, dzięki której nawet jesień może być ciepła i sprawiać radość. Dziękujemy Małgorzato!

Więcej o: Szkolenie obronne

Szkolenie obronne

W dniach 22-23 września kierownictwo Starostwa, Burmistrzowie, Wójtowie, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz dyrektorzy wydziałów Starostwa doskonalili swoją wiedzę i umiejętności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i prawidłowym reagowaniem na zdarzenia kryzysowe.

mz

Więcej o: „Tak niewiele naprawdę potrzeba…”

„Tak niewiele naprawdę potrzeba…”

Pod takim hasłem Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym koło w Koszalinie,  prowadzące między innymi Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) do których uczęszcza corocznie kilkudziesięciu mieszkańców powiatu koszalińskiego (obecnie 36) – zorganizowało w dniach 15 i 16 września b.r. XIV OGÓLNOPOLSKIE INTEGRACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE ŁAZY 2016. Pogoda jak zwykle była cudowna, nastroje uczestników podobne. Kilkaset (około 500 !!!) uczestników Warsztatów z aż 13 województw. Perfekcyjna organizacja, dopracowany w najmniejszych szczegółach program- piękne miejsce na terenie powiatu koszalińskiego   sprawiają, że Warsztaty cieszą się wysoką oceną i z roku na rok gromadzą coraz liczniejsze grupy uosób niepełnosprawnych. W tym roku uczestnicy mieli do wyboru uczestnictwo w warsztatach: „drugie życie puszki”, „drugie życie papieru”, udzielania pierwszej pomocy, filmowych, wikliniarskich, tanecznych, relaksacyjnych, serpbookingu (sic!), muzycznych, fotograficznych transferu na materiale. Nie ukrywam, że nazwy niektórych warsztatów były dla mnie bardzo tajemnicze, ale tylko do momentu, gdy wszystkie wątpliwości rozwiały  wyczerpujące wyjaśnienia instruktorów. Wszechobecne uśmiechy, gwar, zaangażowanie w wykonywane czynności pokazały, jak cenne   i potrzebne są podobne działania. Warsztaty zostały dofinansowane ze środków PFRON – i z pewnością są to fundusze wydatkowane  z korzyścią dla osób niepełnosprawnych. Gratulujemy organizatorom i uczestnikom!

– przyglądające się trwającym działaniom podczas Warsztatów z wielką przyjemnością, podziwem i szacunkiem la uczestników i organizatorów

Mirosława Zielony  i Anna Wyszyńska z PCPR w Koszalinie

Więcej o: XIII Europejski Festiwal Filmowy – Integracja „Ty i Ja” – 2016

XIII Europejski Festiwal Filmowy – Integracja „Ty i Ja” – 2016

W dniach 6-10 września 2016 r. odbył się XIII Europejski Festiwal Filmowy – Integracja „Ty i Ja” – 2016.

W ramach Festiwalu, w Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, odbył się Mały Festiwal Integracja „Ty i Ja” pod nazwą  „Mistrzowie sportu – Mistrzowie życia”.

Wyświetlono 3 filmy dokumentalne:

  1. Mój Tata rockman – produkcja Chiny- 2014 r.
  2. Szpila – produkcja Polska – 2014 r.
  3. Olimpijczycy – produkcja Polska – 2015 r.

Imprezą towarzyszącą była wystawa prac plastycznych i ceramicznych wykonanych przez niepełnosprawnych mieszkańców Domu.

Gośćmi Małego Festiwalu Integracja „Ty i Ja” – 2016 była młodzież ze Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach, ze Szkoły Podstawowej  w Biesiekierzu i Gimnazjum w Biesiekierzu.

W załączeniu zdjęcia z w/w imprezy.

DPS Nowe Bielice, 13.09.2016 r.

Ewa Skąpska

Ewa Górka

Więcej o: PROGRAM XI Ogólnopolskiego Forum Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PROGRAM XI Ogólnopolskiego Forum Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie w Zawierciu

PROGRAM

XI Ogólnopolskiego Forum
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie
pn. „Zawsze z Rodziną”

Zawiercie, 18-20 września 2016 r.

Miejsce obrad i pobytu: Hotel „Zawiercie”
Business & Leisure ****
ul. Wierzbowa 6
42-400 Zawiercie

18 września 2016 r. (Niedziela)

do godz. 14:00 Przyjazd uczestników, rejestracja i zakwaterowanie.
godz. 14:00 Obiad (restauracja Hotelu Zawiercie).
godz. 16:00- 18:00 Zebranie sprawozdawcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
„Centrum” za 2015 r. (Sala Złota – parter)
Prowadzący Adam Witas
 / Członkowie Stowarzyszenia – dla pozostałych uczestników czas  wolny/.
godz.18:00 Kolacja / restauracja Hotelu „Zawiercie”.

19 września 2016 r. (Poniedziałek)

od 7:00-8:00 Śniadanie (restauracja Hotelu).
godz. 9:00 Otwarcie XI Ogólnopolskiego Forum PCPR i MOPR.

 Powitanie gości i uczestników XI Forum;

  Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia „Centrum” – Andrzeja Smulczyńskiego.

 Wystąpienia zaproszonych gości.

godz. 10:00 -11:30 Rachunkowość w JST – część wspólna (Sala Złota – parter)
prowadzący: Pan Damian Grzelka
1.      Zmiany dotyczące wspólnej obsługi jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2016 r. Wspólna księgowość jednostek organizacyjnych w 2016 r.
2.       Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.       Zmiany w odpowiedzialności za gospodarkę finansową, odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych./(Wszyscy uczestnicy)
godz. 11:30 – 11:45 Przerwa kawowa.
godz. 11.45 – 17.00 Część dla księgowych (Sala Beżowa – I piętro)
1.      Klasyfikacja budżetowa ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku.
2.      Rachunkowość w JST po ostatnich zmianach. Nowelizacja przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej. Praktyczne aspekty księgowania środków z programu „Rodzina 500 +”.
3.      Obsługa księgowa i sprawozdawczość z dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty na dziecko umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.
4.      Zasady ewidencji wypłaty świadczeń oraz kosztów obsługi w zakresie programu
5.      „Rodzina 500+”.
6.      Zasady ewidencji księgowej świadczeń nienależnie pobranych oraz zasady ich potrąceń ze świadczeń bieżących. Zasady naliczania odsetek ustawowych od świadczeń nienależnie pobranych.
7.      Nieprawidłowości w ewidencji księgowej w jednostkach sektora finansów publicznych – wnioski organów kontroli.
8.      Postępowanie egzekucyjne wg ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – egzekucji należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.
9.      Nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji.
godz.11:45 – 13:00 Część dla Dyrektorów, Kierowników (Sala Złota – parter)

 Prowadzący Mirosława Zielony i Mirosław Sobkowiak w-ce
przewodniczący Stowarzyszenia „CENTRUM”

godz.11:45 – 13:00 Rola samorządów powiatowych (Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie) w realizacji zadań pomocy społecznej na rzecz pomyślności rodziny-  Pani Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS Warszawa
godz.13:00 – 14.00 Obiad.
godz.14:00 -15:45 Informacja Związku Powiatów Polskich na temat realizacji
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz
bieżących problemów zgłoszonych przez PCPR- Pani Benadeta Skóbel
godz. 15:45 – 16:00 Przerwa kawowa.
godz.16:00 – 18:00 Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej – dotychczasowe doświadczenia.
 Przedstawiciel MRPiPS Departament Polityki Rodzinnej.
Wykł. Anna Kuszczuk -Główny Specjalista Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej Wydział Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji.
  Prezentacja Firmy „Revoapp” z Koszalina Wojciech Sokołowski nt. Platforma teleinformatyczna przeznaczona dla firm opiekuńczych umożliwiająca świadczenie usług teleopieki w nowatorski sposób.  Ciąg dalszy tematyki realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Wymiana doświadczeń,  dyskusja, propozycje wnioski.
godz.18:00-19:00 Kolacja (restauracja Hotelu)
20 września 2016 r. (Wtorek)
godz. 7:00-8:00 Śniadanie.
godz. 9:00 – 12:00 (Sala Złota – parter)
Prezentacja: Kontynuacja tematyki realizacji ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Wymiana
doświadczeń dyskusja, propozycje wnioski.
 (Dla zainteresowanych wycieczka do Ogrodzieńca – zwiedzanie zamku).
godz.13:00 Obiad.
godz. 14:00 Zakończenie XI Forum- Wręczenie zaświadczeń
– Odbiór faktur na recepcji Hotelu.

Uwagi:
Program może ulec zmianie.

dsc_0531

Więcej o: Debata o emeryturach

Debata o emeryturach

Jak informuje Karol Jagielski – regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego oddział w Szczecinie – Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za przegląd polskiego systemu emerytalnego. W ramach tegorocznego przeglądu w całym kraju odbywają się debaty i konsultacje społeczne pod hasłem „Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”.

Przegląd emerytalny musi być przeprowadzany nie rzadziej niż co 3 lata. Ostatni miał miejsce w 2013 roku. W tym roku odbędzie się on z udziałem społeczeństwa. Dlatego 8 września, Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie wraz z Politechniką Koszalińską i Fundacją Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne zorganizował debatę ekspercką. Przedstawiciele różnych grup społecznych – pracodawców i pracowników, naukowców i specjalistów podzielą się swoimi wnioskami, spostrzeżeniami oraz wynikami badań.

Celem debaty była ocena obowiązujących rozwiązań w systemie emerytalnym i reform wprowadzonych w  2011 i 2013 roku. Wyniki prac zespołu (tzw. zielona księga) zostaną przedstawione ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. Na tej podstawie Rada Ministrów opracuje „Białą Księgę” z rekomendacjami i planem wprowadzania niezbędnych zmian do systemu emerytalnego.

W debacie uczestniczyła również  dyrektor PCPR w Koszalinie  Mirosława Zielony.

Referaty wprowadzające wygłoszone przez dr Marka Pogonowskiego (ZUS Oddział  w Koszalinie) oraz Danutę Borsuk – Zawadzką (ZUS Oddział w Koszalinie) syntetycznie  i w sposób bardzo interesujący i dostępny wprowadziły licznie zebranych gości w trudny temat dotyczący naszych emerytur. Podobne debaty są organizowane w 23 wybranych miastach Polski. Emerytury- ewolucja systemu emerytalnego, bezpieczeństwo ekonomiczne emerytów, emerytura obywatelska, gwarancja świadczenia minimalnego, analiza wysokości świadczeń w stosunku do osiąganego wynagrodzenia – to tylko niektóre z poruszanych w dyskusji wątków.

Kwestie zabezpieczenia społecznego dotyczą każdego z nas, tak więc przegląd systemu emerytalnego ma charakter otwarty. Wszyscy mają prawo wyrazić swoją opinię, przedstawić propozycje rozwiązań. Jest to możliwe dzięki uruchomieniu przez ZUS specjalnej skrzynki e-mailowej: przeglademerytalny@zus.pl.

MZ.

Więcej o: Kontrolują naszą pracę

Kontrolują naszą pracę

W ramach planowanej kontroli – inspektorzy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Koszalinie w dniach  8 i 9 września b.r. kontrolowali

Realizację zadań powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

O wynikach kontroli poinformujemy po otrzymaniu protokołu.

mz

Więcej o: Konferencja „Film, sport, niepełnosprawność” 8 września 2016 Koszalin

Konferencja „Film, sport, niepełnosprawność” 8 września 2016 Koszalin

Konferencja naukowa zorganizowana przez Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Koszalińską Bibliotekę Publiczną z Wydziałem Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej odbyła się w Koszalińskim Hotelu Gromada.

Pierwszą część rozpoczął prof. Bassam Aouil, psycholog-seksuolog, który odkreślił, że  podział na pełno- i niepełnosprawność w sporcie jest sztuczny, bo motywacją w sporcie osób niepełnosprawnych jest odczuwanie przyjemności i powinno to być wzorem do naśladowania. Drugi z prelegentów, prof. Dariusz Kwolek po krótce opowiedział historię paraolimpizmu na świecie. Drugą część konferencji rozpoczął prekursor paraolimpizmu w Polsce, Romuald Rasiak, którego wystąpienie było poszerzeniem zagadnień poruszanych przez poprzednich przedmówców. Dr Piotr Szarszewski swoje wystąpienie poświęcił zagadnieniom promocji sportu osób z niepełnosprawnością. Następnie prof. Wojciech Otto opowiedział o tematyce sportu podejmowanej przez filmowców, gdzie podkreślił, że niepełnosprawni są tylko wtedy zauważani i doceniani wtedy, gdy osiągają sukcesy. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel prowadzony przez Krzysztofa Głombowicza z udziałem niepełnosprawnych sportowców: Angelikę, Rafała, Gracjana, Sebastiana i Marka, którzy opowiedzieli, jaką rolę w ich życiu odegrał sport, jak pozwolił im „wstać z popiołów”, zmienić swoje życie i ,,łapać marzenia dopóki je mają”.