Konferencja „Film, sport, niepełnosprawność” 8 września 2016 Koszalin

Konferencja naukowa zorganizowana przez Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Koszalińską Bibliotekę Publiczną z Wydziałem Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej odbyła się w Koszalińskim Hotelu Gromada.

Pierwszą część rozpoczął prof. Bassam Aouil, psycholog-seksuolog, który odkreślił, że  podział na pełno- i niepełnosprawność w sporcie jest sztuczny, bo motywacją w sporcie osób niepełnosprawnych jest odczuwanie przyjemności i powinno to być wzorem do naśladowania. Drugi z prelegentów, prof. Dariusz Kwolek po krótce opowiedział historię paraolimpizmu na świecie. Drugą część konferencji rozpoczął prekursor paraolimpizmu w Polsce, Romuald Rasiak, którego wystąpienie było poszerzeniem zagadnień poruszanych przez poprzednich przedmówców. Dr Piotr Szarszewski swoje wystąpienie poświęcił zagadnieniom promocji sportu osób z niepełnosprawnością. Następnie prof. Wojciech Otto opowiedział o tematyce sportu podejmowanej przez filmowców, gdzie podkreślił, że niepełnosprawni są tylko wtedy zauważani i doceniani wtedy, gdy osiągają sukcesy. Dużym zainteresowaniem cieszył się panel prowadzony przez Krzysztofa Głombowicza z udziałem niepełnosprawnych sportowców: Angelikę, Rafała, Gracjana, Sebastiana i Marka, którzy opowiedzieli, jaką rolę w ich życiu odegrał sport, jak pozwolił im „wstać z popiołów”, zmienić swoje życie i ,,łapać marzenia dopóki je mają”.