Monthly Archives: Lipiec 2016

Archive of posts published in the specified Month

Gazeta Ziemska – czerwiec 2016

Do pobrania najnowszy numer Gazety Ziemskiej, a w niej m. in. o Rodzinaliach w Nowych Bielicach.

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z 20.07.2016

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z 20.07.2016 do pobrania.

Wspólne obrady Konwentów Starostów i Dyrektorów PCPR Województwa Zachodniopomorskiego

Do niecodziennego spotkania doszło w Szczecinku 20 lipca 2016 r. Obradował Konwent Starostów Województwa Zachodniopomorskiego wspólnie z Konwentem Dyrektorów PCPR Województwa Zachodniopomorskiego. Tematem spotkania zwołanego w trybie pilnym był projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej, ustawy o…

Powiatowy Konwent do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 08 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Konwentu powołanego mocą Uchwały Zarządu Powiatu Nr 167/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Powiatowego Konwentu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego…

Teleopieka – szansą na lepszą przyszłość seniorów i osób niepełnosprawnych

Dnia 12.07.2016 r. przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uczestniczyli w spotkaniu roboczym dotyczącym aplikowania o środki finansowe w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Rozważano wystąpienie o środki na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów…

Sobótka 2016

W piątek 24 czerwca br. w Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu odbyła się impreza integracyjna pn.”Sobótka 2016″. Organizatorem spotkania byli Stowarzyszenie Niepełnosprawni w Domu i Środowisku w Cetuniu oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oprócz mieszkańców DPS w Cetuniu udział wzięli mieszkańcy także…

II Festyn Sportowo – Integracyjny

W piątek 1 lipca 2016 roku w Domu Pomocy Społecznej w Żydowie odbył się II Festyn Sportowo – Integracyjny.  Hasłem przewodnim festynu był „ Sport, Uśmiech, Zabawa”. W festynie uczestniczyło 11 drużyn z domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy. Celem festynu było…

W krainie baśni 2016

Pomimo, że od rana „wiało grozą” … niebo ciskało gromami a niebo płakało rzewnymi łzami, do krainy baśni 17 czerwca 2016r. w Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie mieszkańcy zaprzyjaźnionych domów się zjechali. Pogoda nam szyki pomieszała i do Sali…

REGIONALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA obradowała w PCPR w Koszalinie

W dniu 24.06.2016 r w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie miało miejsce niecodzienne spotkanie  – odbyło się VII posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie zachodniopomorskim. Posiedzenia odbywaj ą się zwyczajowo w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki…

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Oddział Koszalin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie informuje o możliwości skorzystania z porad specjalistów w ramach Oddziałów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Zadanie to finansowane jest z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia…