REGIONALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA obradowała w PCPR w Koszalinie

W dniu 24.06.2016 r w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie miało miejsce niecodzienne spotkanie  – odbyło się VII posiedzenie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie zachodniopomorskim. Posiedzenia odbywaj ą się zwyczajowo w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, tak więc miło nam było gościć wyjątkowych gości w naszym Centrum. Na spotkaniu omawiane były istotne tematy związane z pracami Komisji oraz egzaminami na stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych. Jest duże prawdopodobieństwo,że tegoroczny egzamin odbyć się może właśnie  w Koszalinie, co nas bardzo cieszy.

Regionalna Komisja Egzaminacyjna składa się z nie więcej niż 5 członków- specjalistów z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej z danego województwa, posiadających doświadczenie w kształceniu lud doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej.

Członków regionalnej komisji powołuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na okres 5 lat spośród kandydatów zgłoszonych przez marszałka danego województwa.

W skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych (powołanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2013 r.), działającej na obszarze województwa zachodniopomorskiego, wchodzą następujące osoby:

  1. Bogdan Gębski- Przewodniczący Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej,
  2. Dorota Rybarska- Jarosz- Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej,
  3. Mirosława Zielony- Członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej,
  4. Katarzyna Błaszczyk- Członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej.

Do zadań Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej należy:

  1. przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej,
  2.  nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej,
  3. prowadzenie rejestru wydanych dyplomów,
  4. opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.