Więcej o: WIELKANOC 2018

WIELKANOC 2018

Wielkanoc to wyjątkowy czas, który najlepiej spędzać w gronie Rodziny i Przyjaciół. Wszystkim naszym Przyjaciołom, rodzinom zastępczym, obecnym i byłym wychowankom, dyrektorom i pracownikom domów pomocy społecznej, służbom i instytucjom współpracującym z naszym Centrum –

 – Wielkanocne życzenia spokoju, miłości i spełnienia, a także zdrowia, radości i……  mokrego Śmigusa-Dyngusa

składają

dyrektor i pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie

Więcej o: Informacje o Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom 2018

Informacje o Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom 2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w 2018 r., podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości będzie realizowało zadanie w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym. Działania pomocowe prowadzone będą w ramach Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie oraz w Łobzie, finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W związku z powyższym bardzo prosimy o rozpowszechnianie informacji na temat możliwości pomocowych Ośrodka, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na proces wspierania osób potrzebujących pomocy. W załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące pracy Ośrodka oraz zakresu pomocy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie, pod nr tel. 663 – 606 – 609.

Dziękujemy za dotychczasową pomoc, współpracę, a także mamy nadzieję na dalsze, wspólne działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W załączeniu:

 1. Schemat współpracy między Instytucją a Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia SOS dla Rodziny.
 2. Informacje dotyczące pomocy świadczonej przez Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Więcej o: Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej

Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej

W Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej”

W Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja pt. „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej”. To kolejna debata ekspercka w ramach kampanii informacyjnej, poprzedzającej referendum konsultacyjne. W debacie wzięła udział Mirosława Zielony- dyrektor PCPR w Koszalinie, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM

Prezydent Andrzej Duda oraz Minister Pracy Rodziny i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zachęcali do dyskusji nad bardziej precyzyjnymi zapisami konstytucji ws. wieku emerytalnego. Podczas spotkania prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że w większości państw konstytucje zawierają zapisy o obowiązkach państwa związanych z  zabezpieczeniem społecznym.

Art. 67 polskiej ustawy zasadniczej mówi o prawie obywateli do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy, po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz dla bezrobotnych.

Problemem jest jednak – zdaniem prezydenta – fakt, że np. w systemie emerytalnym dokonano w minionych latach poważnych zmian, m.in. wprowadzając do niego „ubezpieczenie drugiego filaru, które wyłamuje się z systemu solidarnościowego”.

Dlatego dziś rodzi się wiele pytań w tym obszarze – podsumował prezydent Andrzej Duda.

– Czy polska konstytucja powinna być w tym zakresie inna, czy powinna w znacznie bardziej precyzyjny sposób mówić o wieku emerytalnym? (…) A może powinna przewidywać mechanizm zabezpieczający, który odwołując się ogólnie do kwestii wieku emerytalnego, nie podając jaka ma być jego wysokość, tylko przepis, który przewiduje na przykład, że zmiana wieku emerytalnego może nastąpić wyłącznie określoną, kwalifikowaną większością głosów w Sejmie i Senacie. To jest moje pytanie, które chciałbym, żebyśmy przedyskutowali, czy w tym zakresie lepsza regulacja – niż dzisiejsza – jest nam potrzebna – pytał prezydent Andrzej Dud

Inicjatywę przeprowadzenia referendum dotyczącego zmian w konstytucji prezydent Andrzej Duda ogłosił w ubiegłym roku podczas uroczystości z okazji Święta 3 Maja.

Referendum miałoby się odbyć w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – 11 listopada bieżącego roku, albo trwać dwa dni – 10 i 11 listopada.


Więcej o: U Prezydenta RP o pomocy społecznej

U Prezydenta RP o pomocy społecznej

Informujemy, że 13 marca 2018 roku (wtorek) o godz. 15:00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w której uczestniczyć będzie przedstawiciel naszego PCPR. Relację konferencji zamieścimy zaraz po przyjeździe z Warszawy.

Konferencja jest kolejnym wydarzeniem w ramach kampanii informacyjnej pt. „Wspólnie o Konstytucji”, poprzedzającej referendum konsultacyjne.

W trakcie wydarzenia przewidywane jest wystąpienie Prezydenta RP.

Szczegółowych informacji dot. wydarzenia udziela Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP, Przemysław Maksym, tel.: 721 800 952.

mz

Więcej o: DZIEŃ DAWCY SZPIKU DLA BASI I IZY

DZIEŃ DAWCY SZPIKU DLA BASI I IZY

21 marca 2018 r., w Starostwie Powiatowym w Koszalinie w godz. 8:00-15:00 (I piętro), odbędzie się AKCJA pn. „DZIEŃ DAWCY SZPIKU DLA BASI I IZY”.

Wszystkie zdrowe osoby w wieku 18-55 lat zapraszamy do bezpłatnej rejestracji w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu
z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU!

Ważne dla osób niepełnosprawnych z powiatu koszalińskiego!

Powiat Koszaliński – POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Koszalinie jest

kolejny rok realizatorem  pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

program jest finansowany ze środków PFRON i kierowany do  niepełnosprawnych

mieszkańców powiatu koszalińskiego.

 

W 2018 roku, realizowane będzie 9 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

 Moduł I:  

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu elektronicznego i jego elementów oraz oprogramowania
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również  za pośrednictwem Internetu).

 

Uprawnione osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 75-620 Koszalin,  ul. Racławicka 13 (pokój 222 lub 223) w terminach: od 3 kwietnia 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.  (Moduł I) oraz Moduł II  w terminach:

 • od 5 marca 2018 do 30 marca 2018 r.  – rok szkolny/akademicki 2017/2018 – semestr letni
 • od 3 września 2018 r. do 10 października 2018 r. – rok szkolny/akademicki 2018/2019 – semestr zimowy

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 94 71-40-222/223 lub na stronach: www.pcpr.powiat.koszalin.pl  oraz www.pfron.org.pl

Więcej o: Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r.

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r.

Termin Opis
05.03.2018 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie                w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-y cykl 2018) w ramach Modułu II
30.03.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie                      w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-y cykl 2018) w ramach Modułu II
03.04.2018 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie                 w ramach Modułu I
31.05.2018 r. Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2018 r. w ramach Modułu II
30.08.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie  w ramach w ramach Modułu I
03.09.2018r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie             w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018) w ramach Modułu II
10.10.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie   w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018)  w ramach Modułu II
04.12.2018 r. Ostateczny termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu.
15.04.2019r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania   z realizacji programu w 2018 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2018 r.)
30.08.2019 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2018 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu                    a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

 

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych

Więcej o: Zasady przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Zasady przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

 Zarządzenie Nr 6/2018 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Koszalinie 

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Więcej „Zasady przyznawania dofinansowania/refundacji ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.”