Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 r.

Termin Opis
05.03.2018 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie                w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-y cykl 2018) w ramach Modułu II
30.03.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie                      w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-y cykl 2018) w ramach Modułu II
03.04.2018 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie                 w ramach Modułu I
31.05.2018 r. Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2018 r. w ramach Modułu II
30.08.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie  w ramach w ramach Modułu I
03.09.2018r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie             w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018) w ramach Modułu II
10.10.2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie   w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018)  w ramach Modułu II
04.12.2018 r. Ostateczny termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu.
15.04.2019r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania   z realizacji programu w 2018 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu do wniosków złożonych w 2018 r.)
30.08.2019 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2018 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu                    a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

 

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych