Informacje o Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom 2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w 2018 r., podobnie jak w latach ubiegłych, Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w Szczecinie na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości będzie realizowało zadanie w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym. Działania pomocowe prowadzone będą w ramach Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie oraz w Łobzie, finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

W związku z powyższym bardzo prosimy o rozpowszechnianie informacji na temat możliwości pomocowych Ośrodka, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na proces wspierania osób potrzebujących pomocy. W załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje dotyczące pracy Ośrodka oraz zakresu pomocy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt bezpośrednio z Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie, pod nr tel. 663 – 606 – 609.

Dziękujemy za dotychczasową pomoc, współpracę, a także mamy nadzieję na dalsze, wspólne działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W załączeniu:

  1. Schemat współpracy między Instytucją a Ośrodkiem Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Stowarzyszenia SOS dla Rodziny.
  2. Informacje dotyczące pomocy świadczonej przez Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.