List Rzecznika Praw Dziecka w sprawie używania materiałów pirotechnicznyc

Zabawa sylwestrowa oraz czas ją poprzedzający, to dla wielu okazja do świętowania połączonego z używaniem fajerwerków, zimnych ogni, czy petard. Piękne, kolorowe i głośne fetowanie nadejścia Nowego Roku może być jednocześnie niezwykle niebezpieczne – chwila nieuwagi potrafi skutkować ciężkimi urazami ciała, a nawet utratą życia.

Od wielu lat na przełomie grudnia i stycznia słyszymy o obrażeniach, które odniosły dzieci w wyniku używania materiałów pirotechnicznych.

Większość z tych tragedii wynika z nieodpowiedzialności dorosłych – sprzedawców, ale też opiekunów, którzy pozwalają najmłodszym na tę ryzykowną zabawę.

Proszę zatem rodziców i opiekunów o rozwagę oraz rozmowę z dziećmi na temat możliwych zagrożeń. Ważne jest również zwrócenie uwagi, aby nie dochodziło do sprzedaży materiałów niebezpiecznych najmłodszym. Pomimo, że działanie takie jest niezgodne z prawem, często fajerwerki i tak trafiają w ręce dzieci. Nie pozwólmy na to! Wspólnie zadbajmy o życie i zdrowie młodych ludzi!

Przełom roku powinien być czasem niezwykle radosnym, połączonym z aktywnością na świeżym powietrzu, atrakcyjnym, rodzinnym spędzaniem czasu. Wierzę, że jako dorośli jesteśmy w stanie zapewnić najmłodszym bezpieczeństwo i beztroskie cudowne chwile.

Apelując, abyśmy podczas szampańskiej zabawy nie tracili zdrowego rozsądku, serdecznie pozdrawiam wszystkich i życzę udanego świętowania nadejścia Nowego Roku.

Rzecznik Praw Dziecka

Marek Michalak

Więcej o: Wręczenie nagród

Wręczenie nagród

Dnia 21 grudnia 2017 roku na wniosek koordynatora Działu pracy socjalnej i terapii zajęciowej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Żydowie Pan Jerzy Stec przyznał oraz wręczył 12 mieszkańcom domu nagrody za aktywne uczestniczenie w różnorodnych formach terapii zajęciowej organizowanych przez placówkę. Uczestnicy zajęć zawsze chętnie brali udział w proponowanych zajęciach terapeutycznych w roku 2017. Czynnie i zaangażowaniem wykonywali prace na zajęciach.  Ponadto cechowali się bardzo dobrym zachowaniem. Zgłoszone osoby do nagrody godnie reprezentowały w bieżącym roku placówkę na zewnątrz domu min. w imprezach organizowanych przez inne jednostki samorządowe oraz poza samorządowe. Wybór i zakup nagrody rzeczowej został uzgodniony  z osobami nagradzanymi.

AD

Więcej o: Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Z okazji

zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wspaniałego zdrowia, radości, nadziei i cudownej atmosfery

przy wspólnym świątecznym stole

oraz obfitującego w dobro,

miłość i wzajemną życzliwość

nowego, 2018 roku

dyrektor i pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie.

Więcej o: Wigilia naprawdę rodzinna

Wigilia naprawdę rodzinna

Przy kolędzie, rybie po grecku, kapuście z grochem, sałatkach, barszczu, pierogach ze szpinakiem i z grzybami oraz innych pysznościach spotkały się wszystkie zawodowe rodziny zastępcze z powiatu koszalińskiego z pracownikami PCPR. Każda z nich przygotowała co najmniej jedną potrawę, więc stół w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego prezentował się okazale. W przedświątecznej atmosferze rodziły się pomysły. Jednym z nich był przyszłoroczny mikołajkowy bal dla dzieci z rodzin zastępczych. Wicestarosta Dariusz Kalinowski, który zajrzał na spotkanie ze świątecznymi życzenia, obiecał, że jeśli bal się odbędzie, osobiście wcieli się w postać świętego Mikołaja.

mi

Więcej o: Dzień wolny od pracy

Dzień wolny od pracy

Zarządzenie Nr 10/2017
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Koszalinie
z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia dnia 2 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 4. Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, wprowadzonego  uchwałą  nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Koszalinie z dnia 18 marca 2015r. zmienionego Uchwałą Nr  68/2015 Zarządu Powiatu  w Koszalinie  z dnia 25 czerwca 2015 r., oraz  Uchwałą Nr 235/2016  Zarządu Powiatu w Koszalinie  z dnia 21 grudnia 2016 r. zarządzam, co następuje:

1. Ustalam dzień 2 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 6 stycznia 2018 r. (sobota).

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Więcej o: „Program wyrównywania różnic między regionami” 2018

„Program wyrównywania różnic między regionami” 2018

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2018 roku.

W 2018 r.będą realizowane następujące obszary:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D – likwidacja barier transportowych;
obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, G można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
tel: 94 71-40-223
do dnia 30 stycznia 2018 r.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl

Pobierz:

WNIOSEK – PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

Procedury realizacji programu

Więcej o: Szkolenie o niekrzywdzeniu

Szkolenie o niekrzywdzeniu

Chcemy wychować dzieci szczęśliwe, kochające i kochane, dobre, mądre, wykształcone, odważne i rozważne. Niezależnie, czy są to nasze dzieci, czy tylko czasowo przebywające pod naszą opieką. W wychowaniu stosujemy prośby, groźby, szantaż, manipulację, nadmierną kontrolę, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jak pogodzić jedno z drugim? Nie da się oczywiście. Lecz tej prostej prawdy często sobie nie uświadamiamy, stając w środku trudnych sytuacji wychowawczych. O tym, jak pomóc „trudnemu” dziecku i samemu nie zwariować, uczy psycholog i trener Olga Brążkowska ze stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie. Poprowadziła ona spotkanie z pracownikami PCPR i kilkoma rodzinami zastępczymi z powiatu koszalińskiego, zorganizowane przez wspomniane stowarzyszenie oraz wydział współpracy społecznej Urzędu Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego. Pomogła zrozumieć psychologiczne, wychowawcze i prawne konsekwencje stosowania agresji w wychowaniu. Za pomocą kilku warsztatowych ćwiczeń zainicjowała dyskusję o rodzicielskich emocjach, szczególnie negatywnych. Złość, gniew, poczucie winy, bezsilność, frustracja, smutek i zmęczenie w naturalny sposób towarzyszą wychowaniu. Można poradzić sobie z nimi dzięki stosowaniu praktycznej wiedzy i technik poznawczo – behawioralnych. Trenerka zastosowała parę prostych przykładów do omówienia różnych metod wychowawczych, zasad konstruktywnej komunikacji, karania i nagradzania. Uczestnicy spotkania, niezależnie od tego, czy ich doświadczenie dotyczy bezpośrednio wychowywania jedynie własnych dzieci, czy umieszczonych w pieczy zastępczej, opuścili je z poczuciem wzmocnienia w codziennym funkcjonowaniu.