Wręczenie nagród

Dnia 21 grudnia 2017 roku na wniosek koordynatora Działu pracy socjalnej i terapii zajęciowej Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Żydowie Pan Jerzy Stec przyznał oraz wręczył 12 mieszkańcom domu nagrody za aktywne uczestniczenie w różnorodnych formach terapii zajęciowej organizowanych przez placówkę. Uczestnicy zajęć zawsze chętnie brali udział w proponowanych zajęciach terapeutycznych w roku 2017. Czynnie i zaangażowaniem wykonywali prace na zajęciach.  Ponadto cechowali się bardzo dobrym zachowaniem. Zgłoszone osoby do nagrody godnie reprezentowały w bieżącym roku placówkę na zewnątrz domu min. w imprezach organizowanych przez inne jednostki samorządowe oraz poza samorządowe. Wybór i zakup nagrody rzeczowej został uzgodniony  z osobami nagradzanymi.

AD