„Program wyrównywania różnic między regionami” 2018

Logo PFRON

Uprzejmie informujemy, iż ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego w 2018 roku.

W 2018 r.będą realizowane następujące obszary:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
obszar D – likwidacja barier transportowych;
obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, G można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie
ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin
tel: 94 71-40-223
do dnia 30 stycznia 2018 r.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl

Pobierz:

WNIOSEK – PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

Procedury realizacji programu