Monthly Archives: Listopad 2016

Archive of posts published in the specified Month

Stan przygotowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do realizacji zadań w okresie zimowym 2016/2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach działania z zakresu realizacji zadań w trudnych warunkach zimowych przygotowało następujące informacje: Stan wolnych miejsc dla osób bezdomnych, których pozostawienie zagrażałoby ich życiu i zdrowiu. Powiat Koszaliński dysponuje 677 miejscami w 6 domach pomocy społecznej.…

Dwudniowe szkolenie „Praca w środowisku wielokulturowym (w tym z uchodźcami)”

W dniach 17-18 listopada 2016 r. Stowarzyszenie  Kreatywni dla Szczecina i Regionu zorganizowało dwudniowe szkolenie w siedzibie Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej ,,Dom Technika” w Koszalinie, poświęcone różnicom kulturowym i religijnym, opowieściom o mitach i stereotypach na temat uchodźców. Poruszone zostały także kwestie…

„Człowiek jest wielki nie przez  to, co posiada, Lecz przez to, kim  jest, Nie przez to, co ma, Lecz przez to, czym  dzieli się  z innymi” Jan Paweł II Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w…

Wizyta studyjna przedstawicieli Powiatu Gostyńskiego

W dniach 8-10 listopada 2016 r. na terenie powiatu koszalińskiego odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli pomocy społecznej Powiatu Gostyńskiego. 9 – osobową grupy stanowili głównie dyrektorzy domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, instytucji wsparcia dla dzieci i młodzieży a także…

Mikołajkowa biblioteka DLA SENIORA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie prowadzi zbiórkę książek dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w powiecie koszalińskim. Zbliżające się mikołajki to idealna okazja, by przekazać potrzebującym egzemplarze beletrystyki, kryminałów, literatury pięknej i science fiction, publicystyki, które są w  co najmniej dobrym stanie i…

Z INSTYTUCJI DO RODZINY – pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego

 INFORMACJA O PROJEKCIE WiseEuropa, Fundacja Przyjaciółka i Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej realizują partnerski projekt „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”. Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach dziecka, to wychowanie w środowisku rodzinnym, w atmosferze…