„Człowiek jest wielki nie przez  to, co posiada,
Lecz przez to, kim  jest,
Nie przez to, co ma,
Lecz przez to, czym  dzieli się  z innymi”

Jan Paweł II

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie – zarówno pracownikom socjalnym , jak i koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej, pracownikom zajmującym się świadczeniami, specjalistom, terapeutom, doradcom, pracownikom zajmującym się osobami niepełnosprawnymi oraz administracją i finansami gorące życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi. Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty. Dziękuję za Waszą pracę przekazując Wam wyrazy uznania oraz wdzięczności za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym. Zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancja to cechy, z których należy być dumnym.

Życzenia kieruję także do pracowników Domów Pomocy Społecznej –  w Cetuniu, Mielnie, Nowych Bielicach, Parsowie, Żydowie i Bobolicach -tak ofiarnie oddającym się mieszkańcom Domów oraz wszystkich Rodzin Zastępczych i do naszych PRZYJACIÓŁ, dzięki którym świat może być lepszy…

Z wyrazami szacunku

Mirosława Zielony

Dyrektor PCPR w Koszalinie