Wizyta studyjna przedstawicieli Powiatu Gostyńskiego

W dniach 8-10 listopada 2016 r. na terenie powiatu koszalińskiego odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli pomocy społecznej Powiatu Gostyńskiego. 9 – osobową grupy stanowili głównie dyrektorzy domów pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, instytucji wsparcia dla dzieci i młodzieży a także członek Zarządu Powiatu Gostyńskiego.  Wizyta ta była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami instytucji pomocy społecznej i pieczy zastępczej z obydwu powiatów. Goście mieli okazję odwiedzić dwa z sześciu funkcjonujących na terenie naszego powiatu domów pomocy społecznej a mianowicie Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika dla osób przewlekle somatycznie chorych w Parsowie.