Dwudniowe szkolenie „Praca w środowisku wielokulturowym (w tym z uchodźcami)”

W dniach 17-18 listopada 2016 r. Stowarzyszenie  Kreatywni dla Szczecina i Regionu zorganizowało dwudniowe szkolenie w siedzibie Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej ,,Dom Technika” w Koszalinie, poświęcone różnicom kulturowym i religijnym, opowieściom o mitach i stereotypach na temat uchodźców. Poruszone zostały także kwestie rozwiązywania konfliktów w środowisku wielokulturowym, integracji osób z traumą wojenną, stresem pourazowym, czy psychologicznych aspektów inności obcości. Trenerami szkolenia byli:

Khavra Elbazdukaeva – Czeczenka z ochroną uzupełniającą, od 15 lat mieszka w Warszawie, od 10 lat pracuje jako mentor uchodźców, mediator, zaangażowana  w szkolenia dla funkcjonariuszy mundurowych i urzędników państwowych m.in.  z tematyki Kaukazu Północnego i różnic religijnych; członkini zarządu Fundacji MultiOcalenie.

Mohamed Ali Douiri – Tunezyjczyk, od 10 lat w Polsce, specjalista ds. islamu i świata arabskiego, trener szkoleń dla służb mundurowych (SG, Policja); opiekun sądowy małoletnich cudzoziemców bez opieki ubiegających się o ochronę międzynarodową w RP.

Dorota Parzymies – od 15 lat koordynator krajowych i zagranicznych projektów dotyczących pomocy uchodźcom, imigrantom i repatriantów, oraz dialogu międzykulturowego; od 2007 r. prowadzi szkolenia dla służb mundurowych i urzędników państwowych dotyczące szeroko pojętej sytuacji cudzoziemców; założycielka i wieloletnia prezes Fundacji MultiOcalenie.

Szkolenie skierowane było do pracowników administracji publicznej/samorządowej, służb mundurowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, instytucji działających w obszarze rynku pracy, oświaty, nauki/edukacji, polityki społecznej, bezpieczeństwa czy zarządzania kryzysowego.

L.D.