Stan przygotowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej do realizacji zadań w okresie zimowym 2016/2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w ramach działania z zakresu realizacji zadań w trudnych warunkach zimowych przygotowało następujące informacje:

 1. Stan wolnych miejsc dla osób bezdomnych, których pozostawienie zagrażałoby ich życiu i zdrowiu.

Powiat Koszaliński dysponuje 677 miejscami w 6 domach pomocy społecznej. W przypadkach zagrażających życiu, zdrowiu osób bezdomnych, ubogich, starszych i niepełnosprawnych na terenie powiatu koszalińskiego w domach pomocy społecznej istnieje możliwość skorzystania z 10 miejsc interwencyjnych zabezpieczających tym osobom tymczasowy pobyt (jedna doba). Ponadto domy pomocy społecznej udzielają w tym zakresie pomoc w postaci schronienia , posiłku, odzieży oraz szeroko rozumianej pomocy medycznej.

 

POWIAT KOSZALIŃSKI DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Przygotowane do przyjęcia osób bezdomnych w okresie zimy na jedną dobę w sytuacji kryzysowej z zabezpieczeniem ciepłego posiłku:

Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu – 2 miejsca.
76-010 Polanów, Tel. 94 31 88 200

Dom Pomocy Społecznej w Parsowie – 1 miejsca.
76-039 Biesiekierz, Tel. 94 31 80 225

Dom Pomocy Społecznej w Żydowie – 4 miejsca.
76-012 Żydowo, Tel. 94 31 88 889, 31 88 887

Dom Pomocy Społecznej w Mielnie – 1 miejsca.
ul. Spokojna 1, 76-032 Mielno, Tel. 94 31 89 279

Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – 2 miejsca
76-039 Biesiekierz, Tel. 94 34 26 440

Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach – 1 miejsca dla kobiet
ul. Pionierów 3, 76-020 Bobolice, Tel. 94 31 87 332

W okresie zimowym w celu zminimalizowania zagrożenia życia i zdrowia osób dotkniętych skutkami zimy jednostki organizacyjne pomocy społecznej są w ciągłej współpracy na poziomie lokalnym służb społecznych z ośrodkami pomocy społecznej, placówkami zdrowia, oświatą, policją, strażą pożarną.

Ponadto informuję, że poszczególne jednostki organizacyjne pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Koszalińskiego posiadają numer całodobowej infolinii 0-800-170-010 (numer alarmowy dla telefonu komórkowego: 696 031 168) uruchomiony przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Zachodniopomorskiego, oraz zintegrowany system powiadamiania ratunkowego – 112 obsługiwany przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ponadto do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  został przekazany aktualny „Informator o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy”. Infolinia ma służyć wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego  zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska). Pod tymi numerami bezdomni uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach.

 1. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Koszalińskiego mają obowiązek przestrzegania niezwłocznego odśnieżania dachów obiektów wielko powierzchniowych oraz przejezdności dróg kołowych prowadzących do placówek.
 1. Wszystkie domy pomocy społecznej posiadają sprawnie funkcjonujące oświetlenie awaryjno – ewakuacyjne. Ponadto dps w Parsowie, Nowych Bielicach, Cetuniu oraz Bobolicach wyposażone są w agregaty prądotwórcze, na okoliczność braku prądu, bądź jakiegokolwiek innego niebezpieczeństwa.
 1. Instytucje, w których bezdomni mogą szukać informacji o pomocy:
  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie Racławicka 13, 75-620 Koszalin Tel. 94 71 40 217, fax 71 40 252
  2. Ośrodki Pomocy Społecznej:
   Jedności Narodowej 13, 76-020 Bobolice, Tel. 94 31 87 595;
   Słowackiego 3A, 76-004 Sianów, Tel. 94 31 85 512;
   Wolności 7, 76-010 Polanów, Tel. 94 31 88 385;
   76-037 Będzino 56, Tel. 94 31 62 337, 31 62 340;
   76-039 Biesiekierz 13, Tel. 94 31 80 316;
   76-015 Manowo 40, Tel. 94 31 83 069, 31 83 161;
   76-032 Mielno – Unieście, ul. 6-go Marca 35, Tel. 94 31 66 258;
   76-024 Świeszyno, Niedalino 29 A, Tel. 94 31 83 523;