DZIĘKUJEMY WAM … za to że jesteście szansą na rodzinę …

Drodzy kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Drogie rodziny spokrewnione,

w dniu 1 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie odbyło się ostatnie nasze spotkanie szkoleniowe.

Za wspólnie spędzony czas DZIĘKUJEMY, bo przecież 60 godzin szkolenia oznaczało 60 godzin pracy z Państwem. Spędziliśmy go razem w niezwyklej atmosferze pełnej życzliwości, ale i nastawieni do przekazywania nowych umiejętności wychowawczych, czy też wiedzy o funkcjonowaniu rodzin zastępczych.

Mamy nadzieje, że szkolenie prowadzone było na wysokim poziomie merytorycznym, a o samych zajęciach można mówić jako profesjonalnych
i interesujących. Dzięki Państwu opiniom znalazło to odzwierciedlenie w pozytywnych ocenach szkoleń.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy działać i realizować ten projekt zarówno dla Was, jak i dla nas, bo rozwój to podstawa naszej egzystencji.

W pożegnalnym spotkaniu wziął udział także Starosta Koszaliński – Pan Marian Hermanowicz, który wręczył uczestnikom świadectwa ukończenia szkolenia, oraz wraz z Panią Dyrektor PCPR – u Panią Mirosławą Zielony złożył gratulacje wszystkim obecnym.

Szkolenie rozpoczęło się 4 października 2016 roku i obejmowało 50 godzin warsztatów szkoleniowych oraz 10 godzinny staż u zawodowych rodzin zastępczych.

Do udziału w powyższym szkoleniu zaproszono 28 osób, z czego przystąpiło 20 osób. Po dokonaniu analizy 14 osób ukończyło to szkolenie, a 6 osób,
z powodu małej frekwencji, otrzymało świadectwa uczestnictwa w szkoleniu.

Za wszystko jeszcze raz DZIĘKUJEMY …

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ – PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, POROZMAWIAJ … bo Każdy zasługuje na rodzinę.

rp