Monthly Archives: Sierpień 2016

Archive of posts published in the specified Month

W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców domów pomocy społecznej

W dniu 29 sierpnia 2016 odbyło się spotkanie robocze wykonawcy projektu dotyczącego inwestycji w Domach Pomocy Społecznej w Parsowie i Cetuniu. Na spotkaniu obecni byli dyrektorzy  DPS p.Ewa Palkowska-Paprocka oraz Józef Niwiński , przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Artur Kuczmaszewski  oraz…

Współtworzymy Wojewódzki Program wyrównywania szans osobom niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Na podstawie Zarządzenia nr66/16 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 czerwca 2016r. został powołany ZESPÓŁ DS. OPRACOWANIA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Zespołowi przewodniczy Marcin Kowalski – zastępca…

Powiatowy Konwent ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Dnia 26 sierpnia 2016 r. w PCPR w Koszalinie odbyło się drugie już spotkanie Powiatowego Konwentu ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas spotkania zapoznano się z materiałami, nadesłanymi przez różne instytucje, w których zawarte były propozycje monitorowania programów edukacyjno – korekcyjnych dla osób stosujących…

Praca z rodzinami metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach

Dzięki finansowanemu z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego szkoleniu –  pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu koszalińskiego  oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Koszalinie mogli zapoznać się i spróbować pracy metodą skoncentrowaną na rozwiązaniach. Nasza codzienna praca nie należy do łatwych i opiera się…

Spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej

Dnia 18 sierpnia 2016 r w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie im. Anselma Młodzika odbyło się spotkanie z dyrektorami domów pomocy społecznej z terenu powiatu koszalińskiego. Podczas spotkania omawiano aktualną sytuację każdego z domów, poruszane były zagadnienia związane ze standaryzacją domów. Poinformowano przedstawicieli dps-ów,…

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci

19 sierpnia  w siedzibie Starostwa odbyło się szkolenie mające na celu podniesienie kompetencji oraz poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy rodzin zastępczych oraz pracowników Centrum w zakresie trudnych spraw związanych z seksualnością  dzieci i młodzieży. W sposób bardzo ciekawy a zarazem  wielkim wyczuciem, taktem oraz…

Brawo! większe bezpieczeństwo pracowników socjalnych

W dniu 3 sierpnia 2016 r.  Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu, w  imieniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała uzgodnione z Komendą Główną Policji „Ogólne zasady postępowania przy zapewnieniu przez Policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu pracę socjalną w…

Wszyscy jesteśmy tacy sami

Dnia 29.06.2016 r. na placu rekreacyjnym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wyszewie odbyła się impreza  integracyjna pn. „Wszyscy jesteśmy tacy sami”.    W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób, w tym osoby niepełnosprawne z terenu powiatu koszalińskiego. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie oraz…

Trening Aktywności Motorycznej OREW 2016

Dnia 19 maja 2016 r. na boisku przy Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Bobolicach odbyła się impreza pn. „Trening Aktywności Motorycznej OREW 2016”. Głównym organizatorem projektu było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Wspólny Świat” w Bobolicach. W przedsięwzięciu…

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

7 maja 2016 r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wiesławy Szymborskiej w Konikowie odbyły się obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”. W imprezie integracyjnej wzięło udział około 120 osób. Głównym organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie. Impreza została…