Spotkanie rekrutacyjne dotyczące projektu „SZANSA – jestem ZA”

W dniu 16 lutego 2018 r. odbyło się spotkanie rekrutacyjne dotyczące projektu „SZANSA – jestem ZA”, które jest skierowany jest do usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób sprawujących pieczę zastępczą. Uczestnicy zapoznali się z celem i zadaniami projektowymi oraz osobami, które będą wspierały w realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.

L.D